Dierenwelzijnsnota als cadeautje

Koeien weiland
Door op 20 oktober 2017 om 20:00

Dierenwelzijnsnota als cadeautje

De ChristenUnie/SGP-fractie vindt aandacht voor dierenwelzijn heel belangrijk. Als mensen zijn we met elkaar verantwoordelijk om goed met Gods schepping om te gaan. Dat geldt voor onze onderlinge omgang, maar ook voor de natuur en de dieren om ons heen. De vraag is wel hoe je dat in gemeentelijk beleid uitwerkt.

Het college besloot een nota te maken om het bestaande beleid in vast te leggen. Blijkbaar is er geen concreet probleem en al helemaal geen aanleiding om met verbetervoorstellen te komen. Tijdens het debat werd duidelijk dat deze nota een cadeautje is van de coalitie aan de SP. Het was veelzeggend dat de SP, die bij inhoudelijke debatten vrijwel altijd aan de zijlijn staat, nu ineens heel veel belang hechtte aan een vrijwel inhoudsloze nota.

In de nota stond toch nog een concreet voorstel. Het college wil € 15.000 uit het budget voor groenonderhoud halen en gebruiken om speelattributen voor honden te maken. Ze is blijkbaar van mening dat het groenonderhoud wel een tandje minder kan. Als ChristenUnie/SGP-fractie delen wij die opvatting niet. Uit een recente peiling door onze fractie tijdens de braderie in Moordrecht en het Oogstfeest in Zevenhuizen hebben veel inwoners zich nu juist beklaagd over het groenonderhoud.  Daarom heb ik een amendement ingediend om de € 15.000 ergens anders vandaan te halen. Daarmee doen we de honden in ieder geval niets te kort.

Over de nota is dit keer niet gestemd. In december komt het weer in de raad.

Deel dit bericht

Labels: ,