CUSGP Zuidplas stelt vragen over stikstofverbod

baukran-1707150_1920.jpg
P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
Door Peter Molenaar op 16 juli 2019 om 16:39

CUSGP Zuidplas stelt vragen over stikstofverbod

Eind mei heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS), verboden omdat het de natuur onvoldoende beschermt.
Het overheidsprogramma was sinds 2015 dé manier om vergunningen af te geven aan stikstof uitstotende bedrijven in de buurt van natuurgebieden.

Nederland stoot al jaren te veel stikstof uit, waardoor brandnetels en grassen de natuur overwoekeren en kwetsbare soorten verdwijnen. Om tóch te mogen bouwen, deelde de overheid vergunningen uit op basis van ‘toekomstige besparingen’ op stikstof. Maar die besparingen blijken helemaal niet zeker te zijn, en daarom zet de Raad van State nu een streep door het beleid.

Dit stikstof verbod heeft ingrijpende gevolgen voor projecten en bouwplannen die op stapel staan Nederland.

In Zuidplas wordt volop gebouwd en staan er ook vele projecten op stapel.

Naar aanleiding van dit alles heeft de fractie ChristenUnie/SGP de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven wat de (directe en indirecte) gevolgen van dit stikstofbesluit voor Zuidplas zijn?
  2. Kunt u aangeven of en zo ja welke (bouw)projecten in Zuidplas hierdoor vertraging dreigen op te lopen?
  3. Kunt u aangeven wat de uitspraak over PAS betekent voor de ontwikkelingen in het middengebied?
  4. Kunt u aangeven voor welke (bouw)projecten nu alsnog een milieuvergunning moet worden afgegeven die eerder waren vrijgesteld?

 Wijze van beantwoording:

 Schriftelijk

 Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie/SGP

Deel dit bericht