Verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde

moerkapelsezijde1.jpg
P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
Door Peter Molenaar op 16 juli 2019 om 16:26

Verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde

Voorzitter,

CUSGP vindt verkeersveiligheid belangrijk en wij willen daarom de wethouder en de ambtelijke organisatie complimenten geven voor de uitwerking van de verkeersaanpassing op de Moerkapelse Zijde.

Het betreft de uitwerking van het Arcadis rapport,  waaruit blijkt dat het verbeteren van de verkeersveiligheid van de MKP Zijde prioriteit heeft, dit ook,  omdat op dit weg tracé,  het aantal ongevallen hoog is voor een gemiddelde weg in Zuidplas.

 CUSGP wil de wethouder bij dit raadsvoorstel een 5-tal aandachtspunten  meegeven:

>          monitor het aantal ongevallen: de aanleiding was en is namelijk het hoge aantal ongevallen. Dus: hebben de te nemen maatregelen het beoogde effect?

>          participatie en communicatie traject richting inwoners. Zorgvuldig, compleet en maak ook de verwachtingen voor de inwoners duidelijk. Waar kunnen zij op de inloopavond nog invloed op uitoefenen?

>          openbaar maken verbeelding. Een 2-tal verbeeldingen wat betreft de weginrichting zijn momenteel geheim. CUSGP vindt dat deze verbeeldingen nu al beschikbaar moeten zijn voor de inwoners en dient daarvoor een amendement in, mede ondertekent door D66 // CDA // PvdA/GL

>          handhaving. Verkeerslichten en weginrichting is 1, handhaving op snelheid en vrachtwagenverbod is 2 zeker met het oog op de verkeersveiligheid. Wij weten dat er de laatste tijd veel gehandhaafd wordt en ook veel boetes zijn uitgedeeld. Handhaving blijkt dus nodig en lijkt ook het gewenste effect te hebben. Maar houdt dit nog wel  vol.

>          bebording. Bespreek met de gemeente Lansingerland de bebording van het vrachtwagenverbod. Is hier nog winst uit te halen zodat er minder vrachtverkeer op de MKP Zijde rijdt?

Deel dit bericht