Groenere leefomgeving

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • Maximaal zonnepanelen op daken, niet op landbouwgronden
  • Dorpen voorbereid op extreme weersomstandigheden
  • Geen bezuiniging op groenonderhoud begraafplaatsen
  • Meer biodiversiteit door kleurrijke plantsoenen en bloembakken

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Samen met bewoners doorpakken op verduurzamen van woningen en tuinen
  • Meer budget voor extra groen, zoals bomen in de gemeente
  • Goede en veilige fiets- en wandelpaden in en tussen recreatiegebieden
  • Stap voor stap naar een duurzame energie