Ondernemen

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • Behouden en versterken winkelaanbod in de verschillende dorpen
  • Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid voor onze ondernemers
  • Duidelijkheid voor ondernemers die mogelijk verplaatst moeten worden door woningbouw
  • Samenwerking tussen gemeente en ondernemers

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Ondernemershuizen voor ZZP’ers en start-ups
  • Er komt een ‘Koop lokaal’ campagne voor door corona getroffen sectoren
  • We stimuleren dat lokale en regionale ondernemers opdrachten van de gemeente uitvoeren
  • Snelle afhandeling van (bouw) aanvragen