Veilige woonomgeving

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • Een goede uitrusting voor de boa’s om effectief te handelen
  • Naar aanleiding van onze wijkschouw zijn veel slechte voet- en fietspaden hersteld
  • Verkeersveiligheid in alle dorpen
  • Samenwerking tussen politie en buurtpreventieteams

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Handhaving door boa’s en met digitale cameratoezicht
  • Extra investeren in verkeersveiligheid en het onderhoud van voet- en fietspaden
  • Inwoners (samen met de politie) opleiden tot digitaal buurtambassadeur
  • Verminderen zwerfafval