Verbindende gemeente

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • Transparant en betrouwbaar bestuur
  • Meer betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij de voorbereiding van besluiten
  • Goede en stimulerende verbinding tussen gemeentelijke organisatie en initiatieven uit de samenleving
  • Luisterend oor voor de inwoners

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Afstand tussen inwoner en bestuur verkleinen door onder andere dorpsspreekuren
  • Bewoners nemen samen besluiten over de inrichting van de openbare ruimte
  • De gemeente neemt binnen 2 dagen contact op met de indiener van een melding
  • De dienstverlening (zowel online als offline) wordt verder verbeterd