De kracht van samen

De dorpen en buurtschappen van Zuidplas krijgen kleur en kracht door de mensen die er wonen, werken en recreëren. In dit verkiezingsprogramma beschrijft de ChristenUnie/SGP Zuidplas haar inzet als het gaat om de toekomst van Zuidplas.

Fundament voor ons doen en laten in de politiek is ons geloof in Jezus Christus. Dat geloof krijgt heel praktisch handen en voeten vanuit (Bijbelse) principes rondom zorg voor elkaar, zorg voor de natuur en een rechtvaardige overheid.

In hoeverre u die principes deelt en in hoeverre u bij landelijke verkiezingen overweegt op de ChristenUnie of de SGP te stemmen is daarbij niet het belangrijkste. Belangrijkste is of u zich herkent in de toekomst die de ChristenUnie/SGP Zuidplas voor ogen heeft voor de gemeente Zuidplas en de inwoners van de dorpen die daarbij horen.

Dit verkiezingsprogramma beschrijft vooral hoe wij de ontwikkeling van Zuidplas voor ogen zien in de (nabije) toekomst. Daarbij horen wel twee kanttekeningen. Ten eerste dat we leven in een gebroken wereld. Het is hier niet perfect en dat zal het – ondanks onze inzet om het goede te versterken en het kwade in te dammen – niet worden tot de terugkomst van Jezus Christus. Ten tweede hebben we als politici alleen niet de wijsheid in pacht. Daarom past enige terughoudendheid bij het uitwerken van de toekomstbeelden naar concrete oplossingen. We beschrijven die wel, maar vinden het vooral belangrijk dit de komende jaren te doen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dat is de kracht van samen!

 

Jan Willem Schuurman

Lijsttrekker ChristenUnie/SGP Zuidplas