Moerkapelle

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • Woningen voor starters en senioren op de oude schoollocaties
  • Verbetering verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde
  • Verkeersveiligheid op de Rottedijk
  • Investeren toekomstbestendig Dorpshuis op Moer

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Betere bereikbaarheid van Moerkapelle
  • Verdere bouw van woningen en appartementen voor starters, gezinnen en senioren op de scholenlocaties, Moerkapelle-Oost en aansluitend in Moerkapelle-Zuid
  • Specifieke huisvesting arbeidsmigranten voor betere doorstroming op de bestaande woningmarkt
  • Snelle realisatie van zorgappartementen bij Beth-San