Staan voor onze dorpen

Moerkapelle wordt door haar inwoners gewaardeerd om haar kleinschaligheid, de rust en de saamhorigheid en gezelligheid. Veel inwoners waarderen het opgeknapte centrum. Ook de christelijke identiteit, de kerken, de zondagsrust en bereidheid om samen te werken en elkaar te helpen worden regelmatig genoemd.

De bereikbaarheid van Moerkapelle moet volgens veel inwoners verbeterd worden. Ook worden veel wegen en straten genoemd waar verkeersmaatregelen nodig zijn: de inrichting moet anders, de snelheid moet omlaag of er moeten meer of juist minder parkeerplaatsen komen. Ook leeft breed de wens om meer winkels in het dorp te krijgen, waarbij vooral een drogist regelmatig wordt genoemd. In het kader van de openbare ruimte noemen inwoners het opruimen van hondenpoep en de inrichting van een hondenuitlaatplaats en verbetering van het onderhoud van wegen. Ook de groenvoorziening is een vaak genoemd verbeterpunt voor de gemeente. Rondom wonen en bouwen willen inwoners het dorpse karakter behouden en hier komt de behoefte aan starterswoningen en ouderenwoningen (appartementen) naar voren voor de eigen inwoners.