Wethouder

Sinds 15 mei 2018 ben ik wethouder in Zuidplas. Dat beschouw ik als een grote eer: ik bouw graag mee aan een samenleving waarin iedereen zijn of haar plek volwaardig in kan nemen. Dat kan ik nu heel concreet handen en voeten geven. Het bieden van werk - betaald of vrijwillig - aan mensen die nu nog afhankelijk zijn van een uitkering is één van mijn belangrijkste ambities. Daarnaast mag ik mij inzetten voor het verbeteren van verkeersveiligheid en het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. 
Bij een samenleving waarin iedereen zijn of haar plek volwaardig inneemt hoort ook dat we samen blijven bouwen aan onze democratie. Ik hecht dan ook veel waarde aan warme contacten en goede samenwerking tussen de gemeente en de inwoners en ondernemers die er wonen en werken. 
Voordat ik wethouder werd heb ik ongeveer 10 jaar voor de gemeente Dordrecht gewerkt. Dordrecht was mijn eerste werkgever nadat ik mijn studies Bedrijfskunde en Bestuurskunde had afgerond.
Hoe mooi het wethouderschap ook is: gelukkig is er in het leven meer dan werk. Samen met mijn vrouw Mariëlle, onze zoon en twee dochters woon ik in Nieuwerkerk aan den IJssel. In dat dorp liggen ook onze wortels, we voelen ons er thuis. Thuis voelen we ons ook in onze kerkelijke gemeente, de Hervormde Gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zelf ben ik daar als ouderling verantwoordelijk voor het evangelisatiewerk. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Schroom niet om contact op te nemen via j.schuurman@zuidplas.nl