Bijdragen

Bijdrage Parkeernota 2019

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdonderdag 28 november 2019 Voorzitter, Nota parkeernormen 2019.  Op gebied van mobiliteit gaat de wereld om ons heen veranderen en het is zaak dat wij dan mee veranderen. Nu kan je wel altijd de vraag stellen in hoeverre ... lees verder

Bijdrage Programmabegroting 2020-2030

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtdonderdag 07 november 2019 Voorzitter, Voor ons ligt de tweede programmabegroting van dit college. En met dit programma zien we dat dit college behoorlijk op stoom is gekomen. De structuur van deze begroting zit er goed in,... lees verder

Bijdrage IBOR

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtwoensdag 16 oktober 2019 Voorzitter, De ChristenUnie/SGP heeft zich altijd hard gemaakt voor het verbeteren van de openbare ruimte. In het verleden was het nodig hierop te bezuinigen, nu wordt het tijd om hierin weer te ... lees verder

Bijdrage Infonota Voortgang Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie

W.J. Verdoes 3 - Nieuwsberichtwoensdag 16 oktober 2019 Voorzitter, We zijn blij met de infonota die het college ons heeft doen toekomen. De raad heeft hier in mei zelf om gevraagd en het college komt nu netjes met een update. Inhoudelijk niet helemaal... lees verder

Bijdrage Uitbreiding Duurzaamheidslening

A. Slobbe 3 - Nieuwsberichtdinsdag 17 september 2019 Voorzitter, Je hoeft het dagelijks nieuws niet heel intensief te volgen om te weten dat de energietransitie een van de meest dominante beleidsthema’s is die de politieke agenda nu en in de komende... lees verder