Bijdragen

Bijdrage Begroting 2019

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtwoensdag 07 november 2018 Begroting 2019 Voorzitter, Nog niet zo lang geleden is het verrijkte collegeprogramma vastgesteld. En nu, ongeveer 6 weken later, bespreken we de eerste programmabegroting van dit College. We zien... lees verder

Bijdrage Najaarsnota 2018

A. Slobbe 3 - Nieuwsberichtwoensdag 07 november 2018 Najaarsnota 2018; Raad 6 november 2018 Voorzitter, Naar aanleiding van het Raadsvoorstel een reactie naar drie gezichtspunten: algemeen inhoudelijk financieel Een algemene opmerking over de ... lees verder

Bijdrage Bestemmingsplan Gansdorperdijk.

W.J. Verdoes 3 - Nieuwsberichtdonderdag 18 oktober 2018 Voorzitter, De fractie van ChristenUnie-SGP heeft kennis genomen van het bestemmingsplan Gansdorperdijk. Een initiatiefnemer heeft een plan ingediend om ter plaatse vijf woningen te realiseren. ... lees verder

Bijdrage Eerste termijn Herziening Zuidplaspolder

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtdonderdag 18 oktober 2018 Voorzitter, Vanavond spreken we over de herziening Zuidplaspolder. En dan kan de suggestie gewekt worden dat er wat staat te gebeuren. De ontwikkelingen in onze buurgemeenten geven daar ook alle ... lees verder

Bijdrage Tussentijdse Rapportage Grondexploitaties 2018

A. Slobbe 3 - Nieuwsberichtdonderdag 18 oktober 2018 Voorzitter,  Indachtig één van onze uitgangspunten uit ons verkiezingsprogramma “geen rekening naar de toekomst” blijft onze fractie moeite houden met het fenomeen dat de verliesvoorzieningen op ... lees verder