Bijdragen

Bijdrage Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdonderdag 22 april 2021 Complimenten: Als eerste wil CUSGP dank uit te spreken richting college en ambtenaren. Er is achter de schermen heel veel werk verzet om te komen tot wat nu uiteindelijk voor ligt. Maar laat ik ... lees verder

Bijdrage Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Zuidplas 2021

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtmaandag 19 april 2021 Voorzitter, De verordening beslistermijn schuldhulpverlening. Op het eerste gezicht een eenvoudig besluit. En ook een verplicht vervolg op een wetswijziging die in januari van kracht is geworden. ... lees verder

Bijdrage Vaststellen verordening fysieke leefomgeving

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtmaandag 19 april 2021 Voorzitter, Op weg naar de invoering van de Omgevingswet ligt nu de verordening fysieke leefomgeving voor. Een grotendeels beleidsneutrale samenvoeging van verordeningen, maar voor de fractie van ... lees verder

Bijdrage Integrale verordening sociaal domein Zuidplas 2021

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtmaandag 19 april 2021 Voorzitter, Voor de fractie ChristenUnie/SGP is het nog steeds prettig dat we inmiddels 1 verordening hebben voor het sociaal domein. Ondanks de bundeling zal het voor inwoners niet eenvoudig zijn... lees verder

Bijdrage APV

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtdonderdag 25 maart 2021 Voorzitter, Voor ons ligt ter bespreking de gewijzigde APV. Het betreft hier een actualisatie van de APV. Maar er is meer, er gaan ook heel wat regels over naar de fysieke leefomgeving, waar we ... lees verder