Bijdragen

Bijdrage Grondexploitatieprojecten

A. Bakker 3 - Nieuwsberichtvrijdag 17 juli 2020 Voorzitter, vanavond wordt ons gevraagd de update van de woningbouwplannen vast te stellen en de fractie van ChristenUnie/SGP doet dat graag. Inhoudelijk hebben wij een drietal punten Planvoorraad... lees verder

Bijdrage Beleidskader

D. Ambachtsheer 3 - Nieuwsberichtvrijdag 17 juli 2020 Voorzitter, De reden dat ik de politiek in ben gegaan was omdat het sociaal domein (bijna) volledig onder regie van de gemeente ging vallen. Een gigantische operatie en ik voelde de roep om daar ... lees verder

Bijdrage Concept begroting

A. Bakker 3 - Nieuwsberichtvrijdag 10 juli 2020 Voorzitter, Inleidende woorden Dit brengt me bij het onderwerp van vanavond. De ontwikkeling Zuidplaspolder, meer in het bijzonder onze zienswijze op de begroting 2021 van de Grondbank. Het ... lees verder

Bijdrage Jaarstukken 2019

A. Bakker 3 - Nieuwsberichtwoensdag 08 juli 2020 Voorzitter, We blikken vandaag terug op 2019, het eerste volle jaar van deze collegeperiode. Waar mijn voorganger Aart Slobbe vorig jaar nog woorden gebruikte als eerst zaaien dan oogsten kunnen ... lees verder

Concept RES Midden-Holland

W.J. Verdoes 3 - Nieuwsberichtmaandag 29 juni 2020 Voorzitter, De energietransitie is een omvangrijk, complex, maar noodzakelijk proces. Af van fossiele brandstoffen kunnen we al snel bestempelen als verstandig. De snelheid die in het ... lees verder