Bijdragen

Bijdrage Nota van Uitgangspunten Swanladriehoek Verlaat

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtwoensdag 10 februari 2021 Voorzitter, Op 3 verschillende locaties gaan bouwen. De Zevenster heeft een nieuw gebouw nodig. Groter en wat moet voldoen aan de eisen van onze tijd. Tegelijk worden de sportvelden verplaatst ... lees verder

Bijdrage Infonota B 1179 Verlengde Molengangpad

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtwoensdag 10 februari 2021 Voorzitter,   Als eerste wil ik u een aantal plaatjes laten zien om het te visualiseren, in mijn betoog zal ik hier later op terug komen: CUSGP heeft infonota B1179 beoogd fietspad verlengde ... lees verder

Bijdrage Rapport duurzaamheid Groene Hart Rekenkamer

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtzaterdag 23 januari 2021 Voorzitter, Vanavond bespreken we het rekenkameronderzoek naar het duurzaamheidsbeleid. De fractie van de ChristenUnie/SGP wil stilstaan bij het proces en bij de inhoud van het onderzoek. Als ... lees verder

Bijdrage De Twee Gebroeders

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtwoensdag 20 januari 2021 Voorzitter, De naam van het gebouw vind ik ontzettend mooi gekozen. De naam verwijst naar het schip dat in de de vroege ochtend van 1 februari 1953 in het gat van de dijk voer om zo onze polders ... lees verder

Bijdrage Kadernota energieopgave RES 1.0

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtwoensdag 20 januari 2021 Voorzitter, Vanavond spreken wij over de kaders van de RES 1.0 dit is een logische vervolgstap op behandeling van de concept RES afgelopen najaar en als opstap naar vaststelling van de RES komende... lees verder