Bijdragen

Bijdrage Zomernota

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtdinsdag 09 juli 2019 Voorzitter, Vanmiddag bespreken we de eerste Zomernota, een samenvoeging van de Voorjaarsnota 2019 en de Perspectiefnota 2020. Een mooi stukje werk, een pluim voor het college en de ambtenaren. ... lees verder

Concept ontwikkelvisie Middengebied 19 juni 2019

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdonderdag 20 juni 2019 Voorzitter, Concept ontwikkelvisie Middengebied Zuidplaspolder, CUSGP is blij dat we hier vanavond over spreken. Anderhalf jaar nadat het BID in dec 2017 is vastgesteld, behandelen we nu een ... lees verder

Cultuurvisie

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtwoensdag 19 juni 2019 Voorzitter, Allereerst wil CU/SGP een compliment geven aan het College voor het gelopen participatietraject. Inwoners en organisaties in ons mooie Zuidplas zijn goed betrokken geweest bij de ... lees verder

Nota Kostenverhaal

A. Slobbe 3 - Nieuwsberichtzaterdag 01 juni 2019 Voorzitter, Inhoudelijk kan onze fractie instemmen de voorgestelde beslispunten. Het is een goede zaak dat de Nota er nu ligt en er duidelijkheid gegeven wordt aan private grondeigenaren c.q. ... lees verder

Huisvestingsverordening Zuidplas

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtzaterdag 01 juni 2019 Voorzitter, De nieuwe huisvestingsverordening is een instrument die gemeentes kunnen gebruiken bij aantoonbare schaarste van sociale huurwoningen. Wat dat laatste betreft zal eenieder beamen dat ... lees verder