Bijdragen

Bijdrage Voorjaarsnota

D. Ambachtsheer 3 - Nieuwsberichtdinsdag 10 juli 2018 Beste voorzitter, zal mijn nieuwigheid zijn... maar VOORJAARsnota behandelen na al een paar weken tropisch weer geeft toch de vraag waarom deze nota zo heet. Als we de afwijkingen na 3,5 maand ... lees verder

Bijdrage Jaarstukken 2017

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtdinsdag 10 juli 2018 Voorzitter,   De jaarstukken 2017 markeren feitelijk het einde van de tweede coalitieperiode van de gemeente Zuidplas. En was het in financieel opzicht in de eerste periode vooral kommer en kwel, ... lees verder

Collegeprogramma 2018 – 2022

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdinsdag 10 juli 2018 Voorzitter, Samen verder bouwen aan Zuidplas, de titel van het coalitieakkoord en collegeprogramma van de fracties VVD, ChristenUnie/SGP en CDA. En dat is wat CUSGP wil, verder bouwen aan onze ... lees verder

Bijdrage aanpassing bushaltes

D. Ambachtsheer 3 - Nieuwsberichtdinsdag 05 juni 2018 Voorzitter,  Er ligt een besluit tot het aanpassen van bushaltes voor. Als startend raadslid op het eerste oog een besluit wat snel te nemen is, immers 1 van de principes van CU/SGP luidt ... lees verder

Schriftelijke vragen

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtdinsdag 15 mei 2018 Op 1 mei is een informatienota verschenen over de verkoop van de aula op de begraafplaats in Moordrecht aan een commerciële partij. Onderdeel van de principe verkoop is dat de kopende partij ook een crematorium wil starten op deze begraafplaats. In de informatienota werd ook aangegeven dat het College bereid is om medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging om een crematorium mogelijk te maken. lees verder