Bijdragen

Bijdrage Najaarsnota

A. Bakker 3 - Nieuwsberichtdonderdag 12 november 2020 Najaarsnota 2020 Voorzitter, Bij deze NJN staan we stil bij de voortgang van werkzaamheden in 2020, het eerste regeringsjaar van corona.Wat we de afgelopen periode ervaren hebben is dat er, gezien... lees verder

Bijdrage Vaststellen Nota van Uitgangspunten jaren 50 wijk te Moordrecht en krediet

W.J. Verdoes 3 - Nieuwsberichtwoensdag 11 november 2020 Voorzitter, Wat een prachtig voorstel. Een transformatie van een oude Jaren 50 buurt in Moordrecht, naar een nieuwe, moderne wijk in Moordrecht. Wonen voor elke doelgroep komt hier tot uiting. ... lees verder

Bijdrage Integrale verordening Sociaal Domein

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtwoensdag 11 november 2020 Voorzitter, Het is goed dat er een verordening is die weer passend is. In onze bijdrage vorig jaar hebben wij aangegeven dat de geboden informatie wat ons betreft vooral helder goed vindbaar moet ... lees verder

Bijdrage Motie Orange the World

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtwoensdag 11 november 2020 Voorzitter, Bij de bespreking van dit onderwerp vorig jaar heeft onze fractie aangegeven geen voorstander te zijn van deze motie. Wij zien meer in concrete acties en het benutten van de bestaande ... lees verder

Bijdrage Programmabegroting 2021-2023

dinsdag 10 november 2020 Bijdrage Programmabegroting 2021-2023 Voorzitter, Bij de programmabegroting kijken we vooruit naar wat er allemaal op ons afkomt. We leven nog steeds in coronatijd. Het jaar 2020 wordt er door ... lees verder