Bijdragen

Bijdrage Kadernota Veiligheid

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtwoensdag 19 december 2018 Voorzitter, Complimenten voor het College en de ambtelijke organisatie. Een goed leesbare kadernota, dat stellen we op prijs. Veiligheid is een van de basisvoorwaarden voor een leefbare ... lees verder

Bijdrage Omzetten woningbouw Esse Zoom Laag Nieuwerkerk

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtwoensdag 19 december 2018 Voorzitter, Omzetten woningbouwprogramma Esse Zoom Laag, het is niet de eerste keer dat dit aan de orde is, ook in 2014 heeft de raad het programma moeten aanpassen. En nu weer, oorzaak de ... lees verder

Bijdrage Start besluit coördinatieregeling de 2 gebroeders

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtwoensdag 19 december 2018 Voorzitter, Een relatief klein raadsvoorstel maar met een behoorlijk aantal vragen van div fracties en ook CUGSP heeft diverse vragen over dit RV gesteld.Allereerst dank voor de beantwoording op ... lees verder

Bijdrage Promen

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtmaandag 03 december 2018 Bijdrage agendapunt 6: Ondernemingsplan 2019 Promen Voorzitter, De fractie van ChristenUnie/SGP heeft met belangstelling kennisgenomen van de ondernemingsplannen van Promen en Prowork voor 2019. ... lees verder

Bijdrage Personeelsbegroting

A. Slobbe 3 - Nieuwsberichtmaandag 03 december 2018 Raad 28 november 2018 Personeelsbegroting Voorzitter, Wij gaan er van uit dat er geen enkele fractie in deze zaal het belang van een kwalitatief en kwantitatief goed bezet ambtelijk apparaat zal ... lees verder