Bijdragen

‘Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) 2022’

Willem-Jan Verdoesdinsdag 31 januari 2023 Voorzitter, Wat een werk wordt er verzet. Tal van visies, ideeën, projecten en opgaven heeft en ziet het college. Complimenten aan allen die hieraan een bijdrage leveren. Het college, de ... lees verder

Bijdrage Gebiedspaspoort

Peter Molenaarwoensdag 25 januari 2023 Voorzitter, Gebiedspaspoort Zevenhuizen, de eerste van vier gebiedspaspoorten. Hoe kijkt de inwoner van Zevenhuizen naar het dorp Zevenhuizen de komende jaren? Een waardevol document. Leesbaarheid... lees verder

Bijdrage RV Stijging energiekosten maatschappelijke voorzieningen

Johan Snoeiwoensdag 21 december 2022 Voorzitter, De fractie van de ChristenUnie/SGP steunt het voorstel om een noodfonds in te stellen voor onze maatschappelijke voorzieningen. Wij willen voorkomen dat belangrijke maatschappelijke ... lees verder

Bijdrage Fase 4 Moerkapelle-Oost

Willem-Jan Verdoeswoensdag 21 december 2022 Voorzitter, Een goed plan voor Moerkapelle. Dat is waar we het vanavond over hebben. Het betreft: - De realisatie van een school met 10 lokalen - 31 appartementen - en een voetbalveld Goed voor de... lees verder

Vaststellen Bestemmingsplan jaren 50 wijk te Moordrecht

Peter Molenaarwoensdag 30 november 2022 Voorzitter, Bijna 2 jaar na de vaststelling van de nota van uitgangspunten ligt nu het Raadsvoorstel BP 50 er jaren wijk Moordrecht ter besluitvorming voor. Over dit plan is al heel veel gezegd, ... lees verder