Bijdragen

Bijdrage Jaarwisseling Moerkapelle

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtdonderdag 07 maart 2019 Voorzitter, De jaarwisseling in Moerkapelle zullen we niet gauw vergeten. De afgelopen jaren is het zo goed gegaan en nu dit. Het lijkt wel of we weer 10 jaar terug gaan in de tijd. Een ... lees verder

Bijdrage: Recreatiekader Rottemeren

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdonderdag 07 maart 2019 Voorzitter, Recreatiekader Rottemeren en vooropgesteld, laat het maar klip en klaar zijn: CUSGP is ervan overtuigd dat we onze recreatiegebieden moeten koesteren, om zo deze gebieden te behouden ... lees verder

Bijdrage: Behandeling Zienswijze kadernota 2020 RDOG Hollands Midden

W.J. Verdoes 3 - Nieuwsberichtdonderdag 07 maart 2019 Voorzitter, Onze fractie heeft kennis genomen van de zienswijze bij de Kadernota 2020 RDOG Hollands Midden en uiteraard ook van de antwoorden op de door ons gestelde vragen, waarvoor dank. Naar ... lees verder

Bijdrage: Discussienota PvdA/GL inzake definiëring betaalbare koop (sociale koop)

A. Slobbe 3 - Nieuwsberichtdonderdag 07 maart 2019 Voorzitter, De fractie van CU/SGP waardeert de inspanning van de fractie van PvdA/GL om te komen tot een definiëring van het begrip betaalbare koop / sociale koop. Tijdens meerdere discussies over... lees verder

Bijdrage: Bespreking rapport Rekenkamer inzake Inkoop Jeugdhulp

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtdonderdag 07 maart 2019 Bijdrage agendapunt 9: Bespreking rapport Rekenkamer inzake Inkoop Jeugdhulp 12 februari 2019 Voorzitter, De fractie van de ChristenUnie/SGP dankt de rekenkamer voor het uitvoeren van het ... lees verder