Bijdragen

Bijdrage Uitbreiding Duurzaamheidslening

A. Slobbe 3 - Nieuwsberichtdinsdag 17 september 2019 Voorzitter, Je hoeft het dagelijks nieuws niet heel intensief te volgen om te weten dat de energietransitie een van de meest dominante beleidsthema’s is die de politieke agenda nu en in de komende... lees verder

Bijdrage CUSGP Zuidplas stelt vragen over stikstofverbod

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtmaandag 09 september 2019 Eind mei heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS), verboden omdat het de natuur onvoldoende beschermt. De Nederlandse overheid startte het programma in 2015 om de uitstoot van ... lees verder

Bijdrage BP Zelling Onderneming

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtmaandag 09 september 2019 Voorzitter, Het voorliggende BP Zelling Onderneming is een project wat zijn oorsprong vindt in 1986, oftewel 33 jaar geleden. En het doel van dit project was/ is de Hollandsche IJssel en zijn ... lees verder

Bijdrage Zomernota

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtdinsdag 09 juli 2019 Voorzitter, Vanmiddag bespreken we de eerste Zomernota, een samenvoeging van de Voorjaarsnota 2019 en de Perspectiefnota 2020. Een mooi stukje werk, een pluim voor het college en de ambtenaren. ... lees verder

Concept ontwikkelvisie Middengebied 19 juni 2019

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdonderdag 20 juni 2019 Voorzitter, Concept ontwikkelvisie Middengebied Zuidplaspolder, CUSGP is blij dat we hier vanavond over spreken. Anderhalf jaar nadat het BID in dec 2017 is vastgesteld, behandelen we nu een ... lees verder