Bijdragen

Bijdrage Najaarsnota 2023

Ard Bakkerdinsdag 07 november 2023 Voorzitter, Vandaag een jaar geleden was de begroting over 2023 reëel en sluitend, ook volgens de provincie. Nu worden we geconfronteerd met een tekort over 2023 van € 5,7 mln en dat geeft te ... lees verder

Bijdrage Nota van Uitgangspunten Middengebied

Cock vd Spekdinsdag 10 oktober 2023 Voorzitter, Al heel wat jaren zijn we nu bezig met woningbouw in het Middengebied, het zg Vijfde Dorp. In 2017 het bid. Het vaststellen van het Masterplan in 2021 en nu ligt de Nota van ... lees verder

Bijdrage Zomernota 2023

Cock vd Spekdinsdag 04 juli 2023 Voorzitter, Het is de eerste Zomernota van dit college. En in het raadsvoorstel lezen we dat het een beleidsarme zomernota is ivm de financiële positie van Zuidplas. Die financiële positie, daar ... lees verder

Bijdrage NvU Kamerlingh

Willem-Jan Verdoesmaandag 03 juli 2023 Voorzitter, Een langlopend dossier waar we allemaal een ontwikkeling wensen. Het betreft een inbreilocatie, een locatie waar al andere gebouwen, huizen etc omheen staan. Dat maakt dat het altijd ... lees verder

Bijdrage Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

Willem-Jan Verdoesmaandag 03 juli 2023 Voorzitter, Arbeidsmigratie is een complex vraagstuk. Enerzijds zien we de economische afhankelijkheid, tegelijkertijd hebben we ook de sociale verantwoordelijkheid. Voor vele banen zien we dat ... lees verder