Bijdragen

Bijdrage Doelstelling en budget 2019 – 2021 Programma Duurzaamheid & Klimaat-adaptatie

W.J. Verdoes 3 - Nieuwsberichtwoensdag 17 april 2019 Voorzitter, Bij het lezen van de stukken over Duurzaamheid en Klimaatadaptatie, kreeg ik al veel energie. Het zijn namelijk onderwerpen die in het huidige tijdsgewricht heel veel pennen in ... lees verder

Bijdrage: Recreatiekader Rottemeren 2

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtwoensdag 27 maart 2019 20190326            Recreatiekader Rottemeren Voorzitter, Vanavond spreken we voor de tweede keer over het recreatiekader Rottemeren.  En vanwege het feit dat het voorliggend stuk een kader is ... lees verder

Bijdrage Jaarwisseling Moerkapelle

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtdonderdag 07 maart 2019 Voorzitter, De jaarwisseling in Moerkapelle zullen we niet gauw vergeten. De afgelopen jaren is het zo goed gegaan en nu dit. Het lijkt wel of we weer 10 jaar terug gaan in de tijd. Een ... lees verder

Bijdrage: Recreatiekader Rottemeren

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdonderdag 07 maart 2019 Voorzitter, Recreatiekader Rottemeren en vooropgesteld, laat het maar klip en klaar zijn: CUSGP is ervan overtuigd dat we onze recreatiegebieden moeten koesteren, om zo deze gebieden te behouden ... lees verder

Bijdrage: Behandeling Zienswijze kadernota 2020 RDOG Hollands Midden

W.J. Verdoes 3 - Nieuwsberichtdonderdag 07 maart 2019 Voorzitter, Onze fractie heeft kennis genomen van de zienswijze bij de Kadernota 2020 RDOG Hollands Midden en uiteraard ook van de antwoorden op de door ons gestelde vragen, waarvoor dank. Naar ... lees verder