Bijdragen

Realiseren tweede supermarkt in Zevenhuizen

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtwoensdag 13 oktober 2021 Voorzitter, Laat ik beginnen met het uitspreken van onze waardering voor het opstellen van voorliggend initiatiefvoorstel door de VVD. Er is zichtbaar veel tijd en energie in gestoken om dit ... lees verder

Bijdrage Referentie beeld maatschappelijke voorzieningen

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtvrijdag 08 oktober 2021 Voorzitter, Ter behandeling ligt het referentiebeeld maatschappelijke voorzieningen. Deels met het oog op realisatie van het vijfde dorp maar ook met een duidelijke verbinding met de bestaande ... lees verder

Bijdrage Zomernota 2021

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtwoensdag 14 juli 2021 Voorzitter, De tijd gaat snel, het is alweer de laatste Zomernota van dit college. En misschien dit keer ook wel de meest uitdagende. Want financieel gezien pakken er donkere wolken samen boven de... lees verder

Bijdrage agendapunt 7: Rv Vaststellen omgevingsvisie Zuidplas 2040

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtwoensdag 07 juli 2021 Voorzitter, In januari 2020 bespraken we als raad de startnotitie voor de omgevingsvisie en nu 1,5 jaar later ligt de visie bij ons voor. Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft ... lees verder

Bijdrage Hoogspanning station Zevenhuizen ZPP

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtwoensdag 30 juni 2021 Voorzitter, Onze afhankelijkheid van stroom wordt steeds groter. En ook de stroombehoefte in onze gemeente neemt steeds meer toe. En daarom vanavond het bestemmingsplan voor de bouw van een 150 Kv... lees verder