Bijdragen

Bijdrage Startnotitie omgevingsvisie

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtdonderdag 23 januari 2020 21 januari 2020 Voorzitter, Voor ons ligt de startnotitie omgevingsvisie. Wij geven hiermee als raad  de kaders mee voor de ambitie die we hebben, en voor de manier waarop de omgevingsvisie tot ... lees verder

Bijdrage Extra inzet ST

D. Ambachtsheer 3 - Nieuwsberichtdonderdag 23 januari 2020 - Over de dekking van de middelen is al het een en ander gezegd. Volgens mij zitten we niet heel ver bij elkaar vandaan. Ook wij zijn hadden het signaal van stijging graag bij de najaarsnota ... lees verder

Bijdrage Communicatie en participatie RES

A. Slobbe 3 - Nieuwsberichtdonderdag 23 januari 2020 Voorzitter, Het tijdstip waarop wij in deze raad de in regionaal verband uit te brengen concept Regionale Energie Strategie, kortweg RES, opiniërend behandelen, nadert met rasse schreden. De ... lees verder

Bijdrage zendmachtiging

W.J. Verdoes 3 - Nieuwsberichtwoensdag 22 januari 2020 Voorzitter, Besturen is kiezen. Vanavond ligt er een keuze voor en die is niet heel gemakkelijk. Bij beide aanvragers zie ik bevlogen en enthousiaste mensen. Mensen die het beste voor hebben met ... lees verder

Bijdrage Parkeernota 2019

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdonderdag 28 november 2019 Voorzitter, Nota parkeernormen 2019.  Op gebied van mobiliteit gaat de wereld om ons heen veranderen en het is zaak dat wij dan mee veranderen. Nu kan je wel altijd de vraag stellen in hoeverre ... lees verder