Nieuwerkerk aan den IJssel

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • Herstel onveilige voetpaden en vervangen verouderd groen door kleurrijke plantsoenen
  • Ontwikkeling project Zelling Onderneming
  • Betere doorstroom verkeer Hoofdweg
  • Nieuwbouw gezondheidscentrum en appartementen op de Rabobanklocatie (Twee Gebroeders)

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Grootschalige reconstructie Velden en Dalen voorbereiding start uiterlijk 2025
  • Vervangende nieuwbouw De Wingerd, Gideonschool en Prins Willem Alexanderschool (Zuidplas) en uitbreiding brede school (Esse)
  • Onderzoek naar de toekomst van het Raadhuisplein en de Reigerhof met meer woningen en groen
  • Snel verbreden van de A20 en maatregelen tegen geluidsoverlast met geluidsschermen waarmee energie kan worden opgewekt