Staan voor onze dorpen

Nieuwerkerkers geven aan dat voor hen eigenlijk alles in het dorp aanwezig is: winkels, openbare voorzieningen en openbaar groen. Bovendien is alles dichtbij. Het dorp ligt dichtbij enkele steden, maar is op zichzelf gezellig en rustig. Doordat mensen elkaar kennen en de bereikbaarheid (ook met het openbaar vervoer) goed is, is het prettig wonen.

Verbeterpunten voor Nieuwerkerk liggen vooral op de terreinen verkeer, de openbare ruimte en de veiligheid. Inwoners wijzen op onveilige situaties rond scholen, op het Oude Dorp en bij verschillende oversteekplaatsen. In de openbare ruimte zijn hondenpoep en het slechte onderhoud op een aantal plaatsen als verbeterpunt genoemd. Inwoners missen het politiebureau in het dorp en uiten behoefte aan een meer zichtbare politie om de veiligheid te bevorderen. In Nieuwerkerk worden ook tips gegeven over de dienstverlening (beter luisteren en meedenken) en het beleid en besluiten van de gemeente en de politiek.