Staan voor onze dorpen

In Zevenhuizen worden vooral het dorpse karakter en dorpsgevoel en de gezelligheid door inwoners als top genoemd. Daarbij wijzen velen op het landelijke wonen, de rust en de nabijheid van de natuur. In het algemeen zijn de inwoners hierover zeer tevreden.

In Zevenhuizen is een brede behoefte aan uitbreiding van het winkelaanbod en dan met name aan een tweede supermarkt in het dorp. Ook vragen veel inwoners aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte en dan met name van de straten en stoepen voor minder validen (rolstoelvriendelijkheid). Het onderhoud van het openbaar groen, onder andere in plantsoenen, vraagt verbetering. Er is voor de jeugd behoefte aan speeltuinen en voor oudere kinderen en jongeren aan een jeugdhonk/ontmoetingsplaats. Inwoners wijzen verschillende wegen en straten aan waar te snel wordt gereden of waar de inrichting en de drukte voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Ook het Openbaar vervoer vraagt in Zevenhuizen vaker om aandacht dan in de andere dorpen: buslijnen moeten volgens inwoners worden uitgebreid (en/of frequenter rijden) en er leven ideeën voor een eigen metro- of treinstation.