Zevenhuizen

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • Veilige fietsroute Zuidplasweg van en naar (school) Koningskwartier
  • Aanpak gevaarlijke kruispunten Burgemeester Klinkhamerweg
  • In overleg met bewoners Koningskwartier op juiste locatie nieuwe school gerealiseerd
  • Herstel onveilige voetpaden en vervangen verouderd groen door kleurrijke plantsoenen

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Snelle nieuwbouw verzorgingshuis De Zevenster en woningen voor starters, gezinnen en senioren en realisatie van sportpark Van ‘t Verlaat in de Swanladriehoek
  • Realiseren tweede supermarkt
  • Onderzoek naar de toekomst van het Nijverheidcentrum
  • Verbeteren van de bereikbaarheid van Zevenhuizen via de N219