Moordrecht

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • Nieuwbouw sociale huurwoningen Jaren ’50 wijk
  • Verplaatsen voetbalvelden en het bouwen van woningen op ’t Lage
  • Vervangen verouderd groen door kleurrijke plantsoenen
  • Woningbouw De Brinkhorst en locatie voormalige Sjaloomschool

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Nieuw multifunctioneel wijkgebouw voor de Molukse gemeenschap
  • Verbetering doorstroming verkeer op de N457 tussen de A12 en de rotonde bij ‘t Weegje
  • Nieuwe snelfietspad ten noorden van Moordrecht
  • Herontwikkeling Posthuis