Staan voor onze dorpen

Moordrecht wordt vooral gewaardeerd door haar dorpse karakter. De sfeer is gezellig en gemoedelijk en de basisvoorzieningen zijn in het dorp aanwezig. Inwoners vinden het een leuk en rustig dorp, in een groene omgeving. 

Er zijn drie terreinen waar het in Moordrecht volgens de inwoners echt beter moet: openbare ruimte, groen en het verkeer. Het onderhoud van wegen en straten moet beter, hondenpoep en zwerfafval moeten worden opgeruimd. Ook het onkruid moet beter bestreden worden en de afwatering vraagt op een aantal locaties aandacht. Ook onderhoud van openbaar groen in parken, perken, gazons en bermen moet verbeteren om verdere verloedering te voorkomen. Inwoners wijzen verschillende locaties aan waar de verkeersveiligheid verbeterd moet worden, bijvoorbeeld door verlaging van maximumsnelheid, betere verlichting of het aanleggen van verkeersdrempels. Ook de ontsluiting en bereikbaarheid van het dorp en het tegengaan van sluipverkeer vragen volgens Moordechtenaren om maatregelen van de gemeente. Andere terreinen waar inwoners aandacht voor vragen, zijn het verbeteren van de veiligheid door meer toezicht van de politie op onder andere de hangjeugd en het versterken en behouden van het winkelaanbod in het dorp.