Financien en organisatie

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • De woonlasten zijn afgelopen 4 jaar alleen met inflatie gestegen
  • De tarieven voor begraven zijn met 30% verlaagd
  • Er is geld om te investeren in sport- en onderwijsvoorzieningen
  • Er is geïnvesteerd in de gemeentelijke organisatie vanwege de groei van de gemeente

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Streven is om de OZB maximaal te corrigeren voor inflatie
  • De opbrengst uit woningbouwprojecten wordt geïnvesteerd in versterking van de dorpen
  • Slim besparen door meervoudig ruimtegebruik van voorzieningen 
  • Versnelde groei van de organisatie zodat dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op peil blijft