Even kennismaken...

"Drempel om ondersteuning te vragen flink verlagen"

Hij is de kersverse lijsttrekker van de ChristenUnie/SGP: Jan Willem Schuurman. Samen met zijn gezin woont hij al jaren in Nieuwerkerk aan den IJssel. Wat heeft hij de afgelopen jaren in de raad gedaan? En waar wil hij zich de komende jaren op richten? Lees het interview met hem.

Waarom ben je de politiek ingegaan?

"Het begon 12 jaar geleden uit nieuwsgierigheid. Nu gaat het me er vooral om dat we samen bouwen aan een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen en mee mag doen. Daar zit een diepe drijfveer: als mensen zijn we allemaal kinderen van dezelfde Vader. Een Vader, een God die ons bovendien principes heeft gegeven voor de manier waarop wij ons leven inrichten. Ik ben er diep van overtuigd dat dit principes zijn die ons persoonlijk, maar ook de samenleving als geheel verder helpen. Juist daarom wil ik die principes in de lokale politiek heel concreet vertalen naar het hier en nu."

Waarvoor heb jij je de afgelopen jaren in de gemeenteraad ingezet?

"De afgelopen periode was de hulp bij het huishouden het eerste waar ik mijn tanden in mocht zetten. Samen met Bert Doek hebben we veel werk verzet om te zorgen dat mensen gewoon zorg zouden krijgen van de zorgverlener die hun voorkeur heeft. Daaraan gekoppeld hebben we er veelvuldig voor gepleit om afscheid te nemen van het veilingssysteem Stipter. Beide tot mijn opluchting met succes!

Een ander belangrijk dossier was het nieuwe subsidiebeleid. Mij is vooral ook bijgebleven hoeveel verwarring daarover was bij verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in onze dorpen. Daar is veel kostbare energie verloren gegaan. Hoe dan ook hebben wij ons hard gemaakt om geen al te strak keurslijf te hanteren voor het bepalen van de hoogte van subsidies. Maatwerk moet mogelijk blijven om goede activiteiten of initiatieven van de grond te tillen."

Wat zijn onderwerpen die jou raken?

"Thema’s als (jeugd)zorg, werk en inkomen hebben mijn hart. Maar waar ik mij de komende periode concreet voor ga inzetten, hangt ook af van de kwaliteiten en interesses van het team mensen dat vanaf de verkiezingen aan de slag gaat namens ChristenUnie/SGP."

Stel dat we de klok vier jaar vooruit kunnen zetten: wat zou jij dan veranderd willen hebben?

"In het interview over mijn lijsttrekkerschap heb ik iets gezegd over het versterken en mooier maken van onze dorpen. Dat staat voorop. Verder zou het mooi zijn als er ten aanzien van met name (jeugd)zorg, werk en inkomen veel minder nadruk ligt op de financiën en veel meer op goede ondersteuning. Dat de drempel om ondersteuning te vragen flink hebben verlaagd. Dat we de bereidheid die er is om elkaar te hebben maximaal benutten. En dat we als gemeente ondersteuning bieden waar vrijwillige ondersteuning niet mogelijk is. En dat alles zodat veel meer mensen naar vermogen meedoen in de samenleving. Dat is goed voor hen persoonlijk, maar juist ook voor de samenleving als geheel."

Lees hier artikelen over Jan Willem Schuurman

 1. Staan voor onze dorpen
  logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op zaterdag 3 februari 2018

  ChristenUnie/SGP Zuidplas presenteert verkiezingsprogramma

  'Staan voor onze dorpen'. Dat is titel van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP Zuidplas voor 2018-2022. Zaterdagochtend 3 februari presenteerden lijsttrekker Jan Willem Schuurman en nummer 2 Cock van der Spek het programma. 

  Lees meer over "ChristenUnie/SGP Zuidplas presenteert verkiezingsprogramma"
 2. Jan Willem Schuurman 1
  logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op donderdag 9 november 2017

  Schuurman lijsttrekker ChristenUnie/SGP

  Raadslid Jan Willem Schuurman (33) is aangewezen als lijsttrekker voor de ChristenUnie/SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De leden van beide christelijke partijen wezen de Nieuwerkerker aan als opvolger van Dico Bac die stopt met de lokale politiek vanwege gezinsomstandigheden. Cock van der Spek (50) uit Moerkapelle is de nummer twee op de lijst. Als raadslid hield hij zich de afgelopen jaren bezig met Ruimtelijke Ontwikkeling.

  Lees meer over "Schuurman lijsttrekker ChristenUnie/SGP"
 3. Jan Willem Schuurman 3
  logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op donderdag 9 november 2017

  Schuurman: "Dorpen sterker en mooier maken"

  Waar staat de nieuwe lijsttrekker, Jan Willem Schuurman (33 jaar, Nieuwerkerk) voor? Waar gaat hij zich voor inzetten? En waar heeft hij zich voor ingezet? Lees hier het kennismakingsinterview.

  Lees meer over "Schuurman: "Dorpen sterker en mooier maken""

  Labels:

Bekijk hier onze verkiezingsvideo voor Moordrecht

Met Jan Willem Schuurman & Johan Snoei