Even kennismaken...

"Samen met inwoners, ondernemers en organisaties het dorpse behouden"

Nieuw is de politiek niet voor hem. Maar nog nooit was hij gemeenteraadslid. Johan Snoei ondersteunt de ChristenUnie/SGP-fractie nu zo'n tien jaar. Nu is het tijd om de overstap te maken naar het echte werk.

Waarom wil je de gemeenteraad in?

"Ik ben graag maatschappelijk actief en wil op die manier iets voor anderen proberen te betekenen. ."

Wat heb je de afgelopen jaren gedaan bij de ChristenUnie/SGP?

"De afgelopen jaren was ik adviserend lid van de commissie Decentralisaties en Transformatie en (tijdelijk) van de commissie Verbonden Partijen. De eerste was gericht op de zorg (Wmo), jeugd (Jeugdwet), en Werk en Inkomen (Participatiewet). In de tweede commissie wordt de stand van zaken besproken bij de organisaties waar de gemeente een belang in heeft."

Waar wil jij je voor inzetten de komende tijd?

"De komende jaren hoop ik me breed in te kunnen zetten voor onze gemeente. Dat zou specifieker kunnen op de terreinen waar ik de afgelopen jaren een bijdrage heb geleverd, dus bij zorg, jeugd, werk en inkomen. Maar afhankelijk van hoe de nieuwe fractie er straks precies uitziet, kan dat ook op andere onderwerpen."

Stel dat we de klok vier jaar vooruit kunnen zetten: wat zou jij dan veranderd willen hebben?

"De komende jaren staat Zuidplas al veel veranderingen te wachten, denk hierbij onder andere aan de geplande woningbouw en de transformaties in de zorg en ondersteuning. Ik wil graag tegelijkertijd de huidige dorpse karakters en (cultuur)verschillen behouden. Ik hoop dat we daar de komende periode samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gaan slagen."

Bekijk hier onze verkiezingsvideo voor Moordrecht

Met Jan Willem Schuurman & Johan Snoei