Even kennismaken...

"Dorpen waar mensen graag in wonen, werken en recreëren"

Hij is de specialist op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. De kleinste ontwikkelingen houdt hij in de gaten en als inwoners hem benaderen, is hij er als de kippen bij om in gesprek te gaan: raadslid Peter Molenaar uit Moerkapelle staat opnieuw op de kandidatenlijst. Ken je hem nog niet? Lees dit interview.

Wat is jouw drijfveer om politiek actief te zijn?

"Ik ben de politiek ingegaan om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Om zo het leefklimaat van al onze inwoners van de gemeente Zuidplas te verbeteren."

Waarvoor heb jij je ingezet de afgelopen periode?

"Mijn drive ligt op het vlak van ruimtelijke ordening: hoe richt je een ruimte in en hoe ga je om met al ingerichte ruimte? Vanuit die optiek is raadslid in Zuidplas zijn, een gemeente waar veel ruimtelijke ontwikkelingen spelen, een mooie uitdaging.

Er zijn veel zaken waar ik mij de afgelopen periode voor heb ingezet. Denk bijvoorbeeld aan woningbouwontwikkelingen in alle 4 de dorpen. Maar denk ook infrastructuur: hoe zorg je ervoor dat er een goede ontsluiting is van de dorpen,, nu maar ook in de toekomst? Daarnaast is ook duurzaamheid onderdeel van mijn takenpakket."

Welke onderwerpen gaan de komende periode op jouw terrein aan de orde komen?

"De komende raadsperiode spelen nog nadrukkelijker de woningbouwontwikkelingen en woningbouwopgaven in onze gemeente. Vanuit de Provincie ligt de vraag wat de mogelijkheden zijn in Zuidplas met betrekking tot een extra woningbouwprogramma. Ik wil daar namens de ChristenUnie/SGP graag in meedenken en aan meewerken. Uiteraard in samenspraak met onze inwoners. Als raadsleden zijn we namelijk gekozen door onze inwoners en dat mogen we nooit uit het oog verliezen."

Wat zou je in maart 2022 veranderd willen hebben?

"Enerzijds dat onze inwoners, grondeigenaren en ondernemers in Zuidplas duidelijkheid hebben en dus weten waar ze aan toe zijn op gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. En anderzijds dat we Zuidplas met haar dorpse karakter staande weten te houden midden in de Randstad. Dat Zuidplas een gemeente blijft met dorpen waar mensen graag in wonen, werken en recreëren."

Lees hier de blogs van Peter Molenaar

 1. moerkapelsezijde.jpg
  Peter Molenaar 1
  Door Peter Molenaar op woensdag 27 maart 2019

  Rapport Arcadis "Ontsluiting van Moerkapelle"

  Rapport Arcadis Raad 26 maart 2019

  Ontsluiting Moerkapelle, een onderwerp wat al een tijd speelt. Ik zou hier een avondvullend programma van kunnen maken, maar voor u ter geruststelling: dat zal ik niet doen.
  Maar toch gaan we wel even met hele grote stappen door de geschiedenis heen om een beeld te krijgen wat nu de aanleiding van dit alles is.

  In 2006 in ISP grootschalige ontwikkelingen in de Zuidplaspolder, grofweg 15000 – 30000 woningen gepland, met een bijhorend programma infrastructuur.
  2010 afritten A 12 nabij Zevenhuizen afgesloten gelijktijdig met de aanleg van de N219
  2013 crisis, afschalen plannen en schrappen deel infrastructuur, waaronder Rottelaan.
  2014 naar aanleiding van boven staande met inwoners Moerkapelle opzetten Verkeer Circulatie Plan (het VCP)
  2018 voortvloeiend uit het VCP het rapport van Arcadis wat nu voor ligt

  Lees meer over "Rapport Arcadis "Ontsluiting van Moerkapelle""
 2. Geschiedenis - Snelle Sluis.jpg
  Peter Molenaar 1
  Door Peter Molenaar op zaterdag 23 februari 2019

  Schriftelijke vragen Stand van zaken rondom waterbusverbinding

  In oktober 2017 heeft de fractie ChristenUnie/SGP schriftelijke vragen gesteld over onderzoek waterbusverbinding met Rotterdam.

  In de beantwoording op deze vragen wordt gesteld dat gezamenlijk wordt opgetrokken met Gouda en Capelle aan den IJssel en het onderzoek een onderdeel zal zijn naar de op te stellen regionale ov-visie die medio volgend jaar (dus medio 2018) gereed zal zijn.

  Lees meer over "Schriftelijke vragen Stand van zaken rondom waterbusverbinding"
 3. Ruimte voor rust
  Peter Molenaar 1
  Door Peter Molenaar op dinsdag 12 februari 2019

  Stand van zaken warmterotonde Zuid Holland.

  Er zijn serieuze plannen voor de aanleg van een warmterotonde in Zuid Holland. De warmterotonde is een infrastructuur in Zuid Holland voor het vervoer van restwarmte, aardwarmte en andere nieuwe bronnen. In december 2018 is er een principe akkoord getekend tussen Rotterdam en de Provincie Zuid Holland over de voorgenomen verdere ontwikkeling van een open warmtetransportnet in Zuid Holland. 

  Lees meer over "Stand van zaken warmterotonde Zuid Holland."
 4. _DSC4386
  Peter Molenaar 1
  Door Peter Molenaar op donderdag 1 maart 2018

  Geef duidelijkheid over ontsluiting Moerkapelle

  Op uitnodiging van het Comité Ontsluiting Moerkapelle zijn op donderdag avond 22 februari jl. (bijna) alle fracties in Zuidplas bijgepraat over de voortgang van de ontsluiting van Moerkapelle. De ChristenUnie/SGP heeft samen met PvdA/GroenLInks, VVD, SP en D66 vragen gesteld aan het college.

  Lees meer over "Geef duidelijkheid over ontsluiting Moerkapelle"

  Labels: ,

 5. Bidboek Zuidplaspolder
  Peter Molenaar 1
  Door Peter Molenaar op donderdag 21 december 2017

  De kracht van Zuidplas zit hem in het dorpse

  Op 19 december nam de gemeenteraad van Zuidplas een besluit over de veel besproken woningbouw. Wat was het besluit van de gemeenteraad? En wat was de inbreng van de ChristenUnie/SGP? Raadslid Peter Molenaar legt het uit in zijn blog.

  Lees meer over "De kracht van Zuidplas zit hem in het dorpse"

Bekijk hier onze verkiezingsvideo voor Moerkapelle

Met Cock van der Spek & Peter Molenaar