Even kennismaken...

"Dorpen waar mensen graag in wonen, werken en recreëren"

Hij is de specialist op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. De kleinste ontwikkelingen houdt hij in de gaten en als inwoners hem benaderen, is hij er als de kippen bij om in gesprek te gaan: raadslid Peter Molenaar uit Moerkapelle staat opnieuw op de kandidatenlijst. Ken je hem nog niet? Lees dit interview.

Wat is jouw drijfveer om politiek actief te zijn?

"Ik ben de politiek ingegaan om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Om zo het leefklimaat van al onze inwoners van de gemeente Zuidplas te verbeteren."

Waarvoor heb jij je ingezet de afgelopen periode?

"Mijn drive ligt op het vlak van ruimtelijke ordening: hoe richt je een ruimte in en hoe ga je om met al ingerichte ruimte? Vanuit die optiek is raadslid in Zuidplas zijn, een gemeente waar veel ruimtelijke ontwikkelingen spelen, een mooie uitdaging.

Er zijn veel zaken waar ik mij de afgelopen periode voor heb ingezet. Denk bijvoorbeeld aan woningbouwontwikkelingen in alle 4 de dorpen. Maar denk ook infrastructuur: hoe zorg je ervoor dat er een goede ontsluiting is van de dorpen,, nu maar ook in de toekomst? Daarnaast is ook duurzaamheid onderdeel van mijn takenpakket."

Welke onderwerpen gaan de komende periode op jouw terrein aan de orde komen?

"De komende raadsperiode spelen nog nadrukkelijker de woningbouwontwikkelingen en woningbouwopgaven in onze gemeente. Vanuit de Provincie ligt de vraag wat de mogelijkheden zijn in Zuidplas met betrekking tot een extra woningbouwprogramma. Ik wil daar namens de ChristenUnie/SGP graag in meedenken en aan meewerken. Uiteraard in samenspraak met onze inwoners. Als raadsleden zijn we namelijk gekozen door onze inwoners en dat mogen we nooit uit het oog verliezen."

Wat zou je in maart 2022 veranderd willen hebben?

"Enerzijds dat onze inwoners, grondeigenaren en ondernemers in Zuidplas duidelijkheid hebben en dus weten waar ze aan toe zijn op gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. En anderzijds dat we Zuidplas met haar dorpse karakter staande weten te houden midden in de Randstad. Dat Zuidplas een gemeente blijft met dorpen waar mensen graag in wonen, werken en recreëren."

Lees hier de blogs van Peter Molenaar

 1. rottedijk.JPG
  P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
  Door Peter Molenaar op maandag 12 oktober 2020

  Schriftelijke vragen aanleg Verlengde Molengangpad over Rottedijk Moerkapelle

  Aanleg Verlengde Molengangpad over Rottedijk Moerkapelle

  Inleiding:

  Afgelopen week heeft onze fractie gesprekken gevoerd met omwonenden aan de Rottedijk in Moerkapelle. In deze gesprekken hebben zij hun zorgen geuit over de aanleg van de Verlengde Molengangpad over de Rottedijk. Het Recreatieschap Rottemeren heeft plannen om een fietspad te realiseren over de Rottedijk.  Dit fietspad sluit aan op het Bentwoud aan de noordkant van Moerkapelle. Met de bewoners is in 2017 gesproken over de “westelijke variant”, die langs de Rotte aan de kant van Lansingerland loopt. Door het vorige college van Zuidplas is in 2016 aangegeven dat de “oostelijke variant”, dus over de Rottedijk zelf aan de kant van Moerkapelle, niet gerealiseerd kon worden omdat dit vanwege het verkeer te onveilig is. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en heeft het Recreatieschap Rottemeren aan de omwonenden gemeld dat zij als voorkeurstracé toch voor de oostelijke variant aan de kant van Moerkapelle, hebben gekozen.

  Lees meer over "Schriftelijke vragen aanleg Verlengde Molengangpad over Rottedijk Moerkapelle"
 2. jonge veenen.png
  P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
  Door Peter Molenaar op donderdag 28 november 2019

  Schriftelijke vragen Moerkapelle Oost fase 3

  Donderdag 21 november j.l. was er een inloopavond De Jonge Veenen Moerkapelle Oost fase 3. Op die avond werd schetsontwerp de Jonge Veenen fase 3 getoond.

  Als inwoner en als raadslid was ik ook een deel van die avond aanwezig en ik ben toen door veel inwoners aangesproken op het schetsontwerp De Jonge Veenen Fase 3 waarin nu geen ontsluiting voor autoverkeer op de bestaande Middelweg is ingetekend.

  Lees meer over "Schriftelijke vragen Moerkapelle Oost fase 3"
 3. baukran-1707150_1920.jpg
  P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
  Door Peter Molenaar op dinsdag 16 juli 2019

  CUSGP Zuidplas stelt vragen over stikstofverbod

  Eind mei heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS), verboden omdat het de natuur onvoldoende beschermt.
  Het overheidsprogramma was sinds 2015 dé manier om vergunningen af te geven aan stikstof uitstotende bedrijven in de buurt van natuurgebieden.

  Nederland stoot al jaren te veel stikstof uit, waardoor brandnetels en grassen de natuur overwoekeren en kwetsbare soorten verdwijnen. Om tóch te mogen bouwen, deelde de overheid vergunningen uit op basis van ‘toekomstige besparingen’ op stikstof. Maar die besparingen blijken helemaal niet zeker te zijn, en daarom zet de Raad van State nu een streep door het beleid.

  Lees meer over "CUSGP Zuidplas stelt vragen over stikstofverbod"
 4. moerkapelsezijde1.jpg
  P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
  Door Peter Molenaar op dinsdag 16 juli 2019

  Verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde

  Voorzitter,

  CUSGP vindt verkeersveiligheid belangrijk en wij willen daarom de wethouder en de ambtelijke organisatie complimenten geven voor de uitwerking van de verkeersaanpassing op de Moerkapelse Zijde.

  Het betreft de uitwerking van het Arcadis rapport,  waaruit blijkt dat het verbeteren van de verkeersveiligheid van de MKP Zijde prioriteit heeft, dit ook,  omdat op dit weg tracé,  het aantal ongevallen hoog is voor een gemiddelde weg in Zuidplas.

  Lees meer over "Verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde"
 5. moerkapelsezijde.jpg
  P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
  Door Peter Molenaar op woensdag 27 maart 2019

  Rapport Arcadis "Ontsluiting van Moerkapelle"

  Rapport Arcadis Raad 26 maart 2019

  Ontsluiting Moerkapelle, een onderwerp wat al een tijd speelt. Ik zou hier een avondvullend programma van kunnen maken, maar voor u ter geruststelling: dat zal ik niet doen.
  Maar toch gaan we wel even met hele grote stappen door de geschiedenis heen om een beeld te krijgen wat nu de aanleiding van dit alles is.

  In 2006 in ISP grootschalige ontwikkelingen in de Zuidplaspolder, grofweg 15000 – 30000 woningen gepland, met een bijhorend programma infrastructuur.
  2010 afritten A 12 nabij Zevenhuizen afgesloten gelijktijdig met de aanleg van de N219
  2013 crisis, afschalen plannen en schrappen deel infrastructuur, waaronder Rottelaan.
  2014 naar aanleiding van boven staande met inwoners Moerkapelle opzetten Verkeer Circulatie Plan (het VCP)
  2018 voortvloeiend uit het VCP het rapport van Arcadis wat nu voor ligt

  Lees meer over "Rapport Arcadis "Ontsluiting van Moerkapelle""

Bekijk hier onze verkiezingsvideo voor Moerkapelle

Met Cock van der Spek & Peter Molenaar