Rina Schuil-Stoorvogel

Waarom in de politiek?
Ik wil betekenisvol zijn voor de maatschappij. Samen goede dingen doen waar mensen - jong tot oud!- in Zuidplas iets aan hebben, beter van worden en zoveel mogelijk tot hun recht komen. Mijn focus ligt op het sociale domein, gezien mijn brede ervaring en interesse hiervoor.

Zuidplas in maart 2026…
Dan gaat het zichtbaar, meetbaar en merkbaar beter in Zuidplas, met iedereen. Er is veel te winnen in effectiviteit van zorg en ondersteuning, in preventie en in samenwerken.