Even kennismaken...

"Inzetten voor meer starterswoningen"

Hij is de jongste kandidaat van de lijst: Willem-Jan Verdoes. Met zijn 20 jaar is hij de jongste kandidaat op de lijst. En misschien wel de jongste kandidaat in heel Zuidplas. Waar wil de Moerkapellenaar zich voor inzetten?

Waarom wil je de politiek in?

"Ik was 15 jaar oud, ik zat in havo 4. Voor school moest ik een opstel schrijven over abortus. Het raakte mij, ik las en zag dingen die afschuwelijk waren in mijn ogen. Kwetsbaar leven dat uit de moederschoot wordt gehaald. Wel kwam ik bij de SGP-site terecht: de partij  vóór het leven! Naarmate ik mij meer verdiepte in de politiek raakte ik er meer van overtuigd dat de SGP mijn partij is. Het gaat immers om christelijke politiek. De visie die de SGP heeft op de samenleving, spreekt mij aan. Een kleine overheid, veel ruimte en verantwoordelijkheid voor de samenleving, verantwoord omgaan met de overheidsfinanciën en met de schepping, kortom geen rekening naar de volgende generatie. En uiteraard, kerntaak nummer één van de overheid, zorgdragen voor de veiligheid van de samenleving! Kortom, genoeg drijfveren om de politiek in te gaan."

Waarvoor wil jij je gaan inzetten?

"De economische onderwerpen, het maatschappelijke middenveld en onderwerpen die jongeren aangaan, spreken mij enorm aan. Als het gaat om de economische onderwerpen dan hebben we het allereerst over de ondernemers in onze gemeente. Zij zijn het die zorgen voor de banen, zij vormen de ruggengraad voor onze samenleving. Het maatschappelijk middenveld is ook ondernemend, niet zo zeer dat zij winst nastreven, maar zij zijn absoluut van waarde in onze maatschappij. Ik denk hierbij aan kerken, het verenigingsleven en burgerinitiatieven. Dat vind ik mooi: een samenleving waarin men voor elkaar klaarstaat, waarin men naar elkaar om ziet, elkaar helpt wanneer het iets minder gaat, men omziet naar een zieke vader, moeder, buurman of buurvrouw. Kortom, leve de participatiesamenleving. Daarnaast onderwerpen die jongeren aanspreken. Hierbij denk ik aan de woningen voor starters, vertier voor jongeren in de gemeente en kansen voor jongeren in onze prachtige gemeente. De uiteindelijke portefeuille verdeling is aan de nieuwe fractie van de ChristenUnie/SGP Zuidplas."

Wat wil je over vier jaar bereikt hebben?

"Drie dingen. Krachtige, vitale en veilige dorpen behouden! De rust is gewaarborgd in de dorpen. Twee: een overheid die burgers meeneemt en duidelijk communiceert als het gaat om besluiten; kortom een overheid die dichter bij de burger staat. Drie: een financieel gezonde gemeente die inzet op duurzaamheid."

Bekijk hier onze verkiezingsvideo voor Zevenhuizen

Met Willem-Jan Verdoes & Ard Bakker