Zorg voor elkaar

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • Toegang tot zorg verbeterd door de oprichting van stichting ZO!
  • Probleemschulden aanpakken met hulp van mensen die zelf schulden hebben overwonnen
  • Ondersteuning mantelzorgers door het project SaaM
  • Meer kansen voor mensen die zelfstandig lastiger aan het werk komen

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van zorg en ondersteuning, waarmee ook de kosten beter beheersbaar worden
  • Een samenhangend ouderenbeleid met aandacht voor dementie, eenzaamheid, woonbehoeftes en goede ondersteuning mantelzorg
  • Nóg meer inzet op bestrijding van armoede en het voorkomen van schulden
  • (Mentale) gezondheid verbeteren door het stimuleren van sport, bewegen en meedoen, taalonderwijs en steviger inzet op het landelijk programma Kansrijke Start.