Bijdrage Onderzoek woonbehoefte

Dico Bac 2dinsdag 23 januari 2018

De ChristenUnie/SGP heeft het college verzocht om het onderzoek naar woonbehoefte op de agenda te plaatsen van de gemeenteraad. Dit rapport verscheen pas nadat er een besluit was genomen over het bid naar de provincie. Fractievoorzitter Dico Bac sprak zijn ongenoegen uit richting het college. Dat gaf een duidelijk "mea culpa". Lees hier de bijdrage van Dico Bac.

Voorzitter,

Onze fractie heeft gevraagd om de infonota Resultaat Woonbehoefte onderzoek en het rapport van Questan te behandelen in de raad. In de gemeente Zuidplas hebben we, zoals bekend, een woningbouwopgave. Het afgelopen half jaar heeft een groot deel van onze tijd als raad, college en organisatie in teken gestaan van deze opgave. Onze fractie heeft altijd benadrukt dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat en dat er dringend behoefte is aan goede cijfers om deze opgave te kwantificeren. Onze fractie heeft op 29 november gepleit om eerst de Startnotitie Woonvisie te behandelen alvorens het uitbrengen van een bid aan de Provincie te bespreken, juist om in dit bid een zorgvuldig en goed onderbouwd voorstel te kunnen doen.

In de vraag om een goede onderbouwing en actuele cijfers stonden we niet alleen. De behoefte aan duiding was groot. De haast van het college hadden wij niet, liever zorgvuldig dan snel. Het onderwerp leefde en leeft in onze dorpen. Er was grote belangstelling voor de meedenkavonden en de raadsbehandelingen, een groot aantal mensen heeft ingesproken. Het was en is het meest verstrekkende politieke onderwerp van het afgelopen jaar. Voor onze fractie was dit ook geen makkelijk onderwerp. We wilden niet weg lopen voor onze verantwoordelijkheid over in het verleden, ook door ons, gesteunde besluiten. Tegelijkertijd is de wereld veranderd en willen we ook staan voor het behoud van het dorpse karakter van onze dorpen en de leefbaarheid hiervan.

Voorzitter, onze fractie is dan ook op zijn zachtst gezegd niet blij met het publiceren van dit rapport daags na het besluit over het bid. Onze fractie had deze informatie van tevoren willen hebben om een betere afweging te kunnen maken. Sterker nog, onze fractie had dit verwacht van het college. Wethouder Hordijk gebruikte tijdens het interview op omroep Zuidplas de informatie uit het rapport  om het besluit over het bid te onderbouwen, die informatie hadden wij als fractie ook graag gehad! En ja, onze fractie zou een andere insteek hebben gekozen in het debat over het bid en we hadden ervoor gepleit om een verder  aangescherpt besluit  te nemen dan nu is genomen. 

In de media heeft de verschijning van dit rapport voor veel onrust gezorgd en is de suggestie gewekt dat het door de lokale politiek genomen besluit op drijfzand is gebaseerd. Daarom heeft onze fractie gevraagd om een openbaar publiek debat. En daarbij gaat het ons in eerste instantie niet om de inhoud, maar om de gevolgde procedure. Het stuk was definitief op 4 december, ruim twee weken voor de behandeling van het bid. Op de ochtend van de vergadering van de gemeenteraad op 19 december heeft het college in haar vergadering dit stuk behandeld. En een concept versie was al bekend ten tijde van de behandeling van de Startnotitie Woonvisie gezien de beantwoording van de technische vragen. 

Onze vraag aan het college is dan ook een uiteenzetting  van haar overwegingen om het rapport Questan (eventueel als concept) niet voor behandeling van het raadsvoorstel over een bid, met de raad te delen. Dit rapport had de raad in de juiste positie kunnen brengen om een beter afgewogen besluit te nemen. 

Inhoudelijk hebben we ook nog wel een aantal bespreekpunten, maar eerst de vraag naar de overwegingen van het college om het rapport Questan pas na 19 december aan de raad toe te sturen.

« Terug