Bijdrage Koersdocument omgevingswet

Cock van der Spek 4dinsdag 23 januari 2018

In 2021 treed de Omgevingswet in werking. Een complex en lang proces dat veel van de gemeentelijke organisatie vraagt. Raadslid Cock van der Spek die zich voor de ChristenUnie/SGP-fractie al een tijdje verdiept in de Omgevingswet, waande zich in zijn raadsbijdrage Columbus. De boot is af, we kunnen varen, maar we missen wel het kompas. Als we nu maar niet de wereld afvaren... Lees hier de bijdrage van Cock van der Spek.

Voorzitter,

Het lezen van het Koersdocument voelt aan als een ontdekkingsreis. Je waant je als Columbus.

De boot is af, alles is aanwezig. We weten precies over welke onderwerpen we het moeten hebben. De Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning en Digitalisering zijn de kerninstrumenten en daarnaast is gekozen voor nog 2 sporen, te weten Participatie en Cultuur en Organisatie. Ook het stuur is aanwezig, genaamd Maatwerk. We kunnen gaan varen. Maar helaas, we missen het kompas. Welke kant moeten we nu op? Ja, zegt u, maar dat gaan we onderweg uitvinden. Ik hoop wel dat we het kompas op tijd af hebben, want anders missen we het nieuw te ontdekken land en varen we de wereld af. Ik bedoel: dan missen we het juiste ambitieprofiel om de nieuwe Omgevingswet goed te laten functioneren. Goed contact met de samenleving is hiervoor essentieel.

Voorzitter, even een schot voor de boeg. Digitalisering. Dat is altijd een heikel punt. Ik lees in het Koersdocument dat dit afhankelijk is van landelijke ontwikkelingen. En met het GBA nog vers in het geheugen, maken we ons wel wat zorgen. Hier moet goed de vinger aan de pols gehouden worden. Zeker met de ambitie die u hier wel uitspreekt om in 2021 alle aanvragen binnen 8 weken af te handelen, met een advies van de gemeenteraad. Hoe ziet het College dit voor zich? Daarbij is het ook belangrijk dat het zo is ingericht dat onze inwoners wel heel gemakkelijk digitaal kunnen inzien wat de mogelijkheden in het door hun gezochte bestemmingsgebied zijn.

Voorzitter, verder lezen we nog over een verschuiving van bevoegdheden. Het is niet inzichtelijk wat u hiermee wilt. De toelichting op dit punt is vaag. Kunt u dit nader toelichten wat u hiermee voorheeft?

Een derde punt is de samenwerking in de regio. Alle stakeholders worden benoemd. Maar hoe de koppeling nu gelegd wordt, ontbreekt. Ook graag op dit punt een toelichting.

Voorzitter, nog even aanhakend op het ambitieniveau. Bij de behandeling van de discussienota vorig jaar is besloten om een raadswerkgroep op te richten. In het Koersdocument wordt dit ook benoemd. Maar tot op heden zit deze werkgroep nog steeds in de wachtkamer. Onze fractie hoopt dat u deze werkgroep de komende periode gaat benutten en frequent in gaat zetten. Want de werkgroep is echt nodig om het juiste doel, kompas en route vast te stellen. De Raad kan zo niet verder, er is meer duiding nodig. Die behoefte hebben wij en de werkgroep is het door de Raad vastgestelde instrument. Laten we dit dan ook benutten. Wie weet, hebben zij het ei van Columbus voor het te volgen implementatieproces.

« Terug