Bijdrage Eerste termijn Herziening Zuidplaspolder

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtdonderdag 18 oktober 2018

Voorzitter,

Vanavond spreken we over de herziening Zuidplaspolder. En dan kan de suggestie gewekt worden dat er wat staat te gebeuren. De ontwikkelingen in onze buurgemeenten geven daar ook alle aanleiding toe. Nieuwe bedrijfsterreinen en woningbouw die in rap tempo gebouwd worden. Maar bij ons vanavond is het helaas toch anders. Voorzitter, wij beschouwen de voorliggende conserverende bestemmingsplannen als iets zeer tijdelijks. En we gaan er van uit dat op korte termijn in de Raad gesproken gaat worden over een duurzame inrichting van het gebied. En dus ook over nieuwe bestemmingsplannen.

Tijdens deze interim-periode vragen we wel aandacht voor onze ondernemers. Enerzijds moeten we ze niet op slot zetten, aan de andere kant moeten we geen ontwikkelingen toestaan die de lange termijn van de polder kunnen blokkeren. En daarom bepleiten wij maatwerk.  Hierbij kunnen we ook denken aan uitkoop of verplaatsing van bedrijven. Dat kan voorfinancieringslasten met zich meebrengen, maar het kan verstandiger zijn om nu een onderneming uit te kopen voor bijv. 100 euro per m2 dan over een aantal jaren 300 euro per m2 te moeten betalen. Datzelfde geldt ook voor onze glastuinbouwondernemers. Als er nu van deze ondernemers zijn die knel komen te zitten door dit bestemmingsplan, bv omdat zij niet hoger kunnen bouwen dan 8 meter, zoals nu voorgesteld, maar 10 meter hoog mogen bouwen. Voorzitter, hiervoor dienen wij een motie in.

En dan nog onze kwetsbare infrastructuur die achterblijft in ontwikkeling. Aan de dorpen wordt inmiddels aangebouwd en er moet dus nagedacht worden over de ontsluiting van onze dorpen. In dit licht een vraag aan de wethouder: In dit BP verdwijnt de mogelijkheid van de Rottelaan. Is het mogelijk om de Rottelaan weer terug te bestemmen op het moment dat blijkt dat deze laan toch bij kan dragen aan een goede ontsluiting?

Voorzitter, we beseffen heel goed dat er nieuwe ontwikkelingen in de Zuidplaspolder nodig zijn om de verkeersontsluiting van onze dorpen te verbeteren. Wat onze fractie betreft mag er zo snel mogelijk gebouwd gaan worden in de Zuidplaspolder, niet alleen om in de woningbouwschaarste te voorzien, maar ook om de ontsluiting van de dorpen te kunnen verbeteren. Voorzitter, wat ons betreft leggen we nu meer de focus op de consequenties van de bouwopgaven en de bereikbaarheid  van onze dorpen. Hier dienen wij ook een motie voor in.

« Terug