Bijdrage Bestemmingsplan Gansdorperdijk.

W.J. Verdoes 3 - Nieuwsberichtdonderdag 18 oktober 2018

Voorzitter,


De fractie van ChristenUnie-SGP heeft kennis genomen van het bestemmingsplan
Gansdorperdijk. Een initiatiefnemer heeft een plan ingediend om ter plaatse vijf
woningen te realiseren. Onze fractie is van mening dat elk initiatief positief kritisch moet
worden ontvangen. Zo ook dit initiatief.
Het is allereerst goed te benadrukken dat er ten opzichte van de huidige situatie, geen
ingrijpende wijziging plaatsvindt. Er zullen slechts twee woningen extra worden gebouwd
met een beperkt ruimtebeslag en ook qua vormgeving passend binnen de omgeving.
Daartegenover verdwijnt de loods en worden de 3 bestaande woningen herbouwd. Een
vooruitgang wat onze fractie betreft, zeker opzichte van de bestaande, enigszins
verpauperde situatie. 
Zoals bijna elk ruimtelijk plan, zijn er voorstanders, tegenstanders en tegengestelde
belangen. Maar voorzitter, in het bestemmingsplan en de daarbij horende toelichting is
naar onze mening een goede en eerlijke afweging gemaakt tussen al deze economische,
ruimtelijke en maatschappelijke belangen.
Het college heeft in 2016 reeds meegedeeld dat in principe medewerking verleend kan
worden aan dit project. Om bovengenoemde redenen, zal ook onze fractie voor dit
Raadsvoorstel stemmen.
Danku. ‚Äč

« Terug