Bijdrage Individueel Handelingsplan

D. Ambachtsheer 3 - Nieuwsberichtwoensdag 28 november 2018

Beste voorzitter, 

Allereerst wil ik de wethouder bedanken voor het gesprek dat hij gefaciliteerd heeft met de besturen in het onderwijs en met ons als raadsleden. Een sfeer waarin niet de scheiding van verantwoordelijkheden voorop stond, maar waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid de boventoon voerde. We zien uit naar een vervolg op dit gesprek en willen daarom aan de wethouder vragen of hij het initiatief wilt voortzetten om minimaal 1x per jaar met de besturen een gesprek te voeren waarbij we thematisch in gesprek kunnen zijn met elkaar. Een suggestie als eerste thema is inclusief onderwijs. En mogelijk kunnen we met elkaar de uitnodiging van diverse besturen aannemen om inspiratie op te doen over ontwikkelingen op dit thema buiten onze gemeentegrenzen.

Dan naar het IHP, een mooi resultaat van samenwerking, een resultaat dat zowel een basis geeft voor nu als ook richting geeft aan de toekomst. Leunen op de prognoses is echter een valkuil hebben we gemerkt bij het Reigerbos dus de ogen en oren moeten openblijven. Uiteraard zullen we per project binnen het IHP de definitieve keuzes maken, maar de betrokken partijen kunnen rust en ruimte putten uit dit document. Compliment voor zowel het proces als de inhoud. 

Vanuit de CU/SGP bouwen graag mee. Daarom heb ik nog wat extra bouwstenen meegenomen die wij als ChristenUnie/SGP bij het vervolg en bij de uitwerking van projecten binnen het IHP graag gebruikt zien worden:

1. Inclusief onderwijs: een groot begrip en ook een groot verlangen, kinderen thuis nabij onderwijs. Niet alleen omdat we dat kinderen gunnen en ze daardoor een rijker sociaal leven hebben wat bewezen preventief werkt maar ook omdat we als CU/SGP zien dat we in de samenleving elkaar steeds minder goed lijken te begrijpen omdat we ons in de samenleving te vaak fysiek en figuurlijk in aparte groepen begeven. Groepen staan steeds vaker tegenover elkaar. Luisteren naar elkaar blijkt vaak een brug over de Zaan te ver. Om deze dynamiek in de samenleving te keren is veel nodig. Wat ons betreft levert inclusief onderwijs daar een belangrijke bijdrage aan. Inclusief onderwijs gaan we niet bereiken door aan scholen zoals ze nu zijn ingericht extra leerlingen toe te voegen. Of door leerlingen die meer zorg of meer tijd nodig hebben te verzamelen in een aparte klas. Nee, het vraagt creativiteit en moed om het onderwijs anders in te richten, zowel qua stenen als qua onderwijsconcept. We zien graag dat de ambitie van Zuidplas hier concrete vorm in gaat aannemen in haalbare én creatieve stappen. Stappen die we elders al zien. Wethouder, zonder het eindplaatje van inclusief onderwijs al met elkaar vast te willen stellen, wat is de eerste concrete stap die Zuidplas hierin gaat zetten? Naast deze vraag nog een drietal aangrenzende vragen aan de wethouder: Bent u bereid om in de toekomst ook de trend en de prognoses van speciaal en speciaal basisonderwijs op te nemen in het IHP zodat dit meer houvast geeft aan de stappen die we zetten? De beantwoording van deze technische vraag gaf hierop geen duidelijk antwoord. Omdat kinderen buiten onze gemeente naar school gaan is het toch geen belemmering om deze gegevens in het IHP op te nemen? Tenminste trendgegevens van de afgelopen 4 jaar zouden houvast kunnen bieden. En wethouder, kan dan ook de toegankelijkheid van de scholen voor kinderen en ouders met een fysieke handicap in het vervolg duidelijker vermeld worden zodat we dit goed borgen? En als laatste bent u met ons van mening dat Zevenhuizen, een nieuw te starten school, de uitgelezen kans biedt om van meet af aan creatieve en moedige stappen te zetten naar inclusief onderwijs?

2. Samenwerking: Het IHP is gebaseerd om sommetjes en prognoses. Het is goed dat dit de richting aangeeft. De CU/SGP wil de uitkomst per project niet dichttimmeren met sommetjes in dit IHP maar in de realiteit per project streven naar maximale samenwerking om het meest eruit te halen. Dat zien we de wethouder op vele plekken nu al doen. Daarbij vinden we de multifunctionaliteit van de gebouwen belangrijk waarbij de bestemming van een gebouw, of het verschil tussen wettelijke eisen nooit in de weg mag staan. Het streven naar onderwijs en kinderopvang op 1 plek geeft ouders en kinderen ruimte voor rust doordat kinderen niet hoeven te verplaatsen en er bekende gezichten om een gezin heen staan. Ook de lokale samenwerking in de directe omgeving vinden we belangrijk zodat het onderwijs onderdeel is van de samenleving en een springplank biedt naar de arbeidsmarkt. En niet te vergeten de samenwerking tussen besturen om specifiek aanbod zoals technieklokalen en verbreding van het aanbod in het Voortgezet Onderwijs mogelijk te maken. 

3. Meerjarenperspectief: Voorzitter we kijken ook naar de toekomst en u weet dat we niet graag rekeningen naar de toekomst sturen. Daarom stippen we het in het coalitieprogramma genoemde punt van de duur van afschrijvingen nog maar eens aan. Tijdelijke lokalen krijgen in het IHP een afschrijvingstermijn van 10 en van 5 jaar. We hopen dat deze lokalen niet zo lang nodig zijn en vragen ons af wat er met deze lokalen gedaan wordt wanneer ze niet meer nodig zijn. Wij horen graag van de wethouder of huren, als dit mogelijk is in de nabije omgeving, niet een betere oplossing is? Voor de permanente bouw zitten we met onze termijnen ook aan de hoge kant. Omliggende gemeenten kiezen hier voor maximaal 40 jaar en bij renovatie daalt dit naar 20 jaar. We zien graag het punt van onze afschrijvingstermijnen spoedig opgepakt door het college.   

Vriendelijke groet, 

Dagmar Ambachtsheer
Raadslid ChristenUnie/SGP Zuidplas

Beste voorzitter, 

 

Allereerst wil ik de wethouder bedanken voor het gesprek dat hij gefaciliteerd heeft met de besturen in het onderwijs en met ons als raadsleden. Een sfeer waarin niet de scheiding van verantwoordelijkheden voorop stond, maar waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid de boventoon voerde. We zien uit naar een vervolg op dit gesprek en willen daarom aan de wethouder vragen of hij het initiatief wilt voortzetten om minimaal 1x per jaar met de besturen een gesprek te voeren waarbij we thematisch in gesprek kunnen zijn met elkaar. Een suggestie als eerste thema is inclusief onderwijs. En mogelijk kunnen we met elkaar de uitnodiging van diverse besturen aannemen om inspiratie op te doen over ontwikkelingen op dit thema buiten onze gemeentegrenzen.

 

Dan naar het IHP, een mooi resultaat van samenwerking, een resultaat dat zowel een basis geeft voor nu als ook richting geeft aan de toekomst. Leunen op de prognoses is echter een valkuil hebben we gemerkt bij het Reigerbos dus de ogen en oren moeten openblijven. Uiteraard zullen we per project binnen het IHP de definitieve keuzes maken, maar de betrokken partijen kunnen rust en ruimte putten uit dit document. Compliment voor zowel het proces als de inhoud. 

 

Vanuit de CU/SGP bouwen graag mee. Daarom heb ik nog wat extra bouwstenen meegenomen die wij als ChristenUnie/SGP bij het vervolg en bij de uitwerking van projecten binnen het IHP graag gebruikt zien worden:

 

1. Inclusief onderwijs: een groot begrip en ook een groot verlangen, kinderen thuis nabij onderwijs. Niet alleen omdat we dat kinderen gunnen en ze daardoor een rijker sociaal leven hebben wat bewezen preventief werkt maar ook omdat we als CU/SGP zien dat we in de samenleving elkaar steeds minder goed lijken te begrijpen omdat we ons in de samenleving te vaak fysiek en figuurlijk in aparte groepen begeven. Groepen staan steeds vaker tegenover elkaar. Luisteren naar elkaar blijkt vaak een brug over de Zaan te ver. Om deze dynamiek in de samenleving te keren is veel nodig. Wat ons betreft levert inclusief onderwijs daar een belangrijke bijdrage aan. Inclusief onderwijs gaan we niet bereiken door aan scholen zoals ze nu zijn ingericht extra leerlingen toe te voegen. Of door leerlingen die meer zorg of meer tijd nodig hebben te verzamelen in een aparte klas. Nee, het vraagt creativiteit en moed om het onderwijs anders in te richten, zowel qua stenen als qua onderwijsconcept. We zien graag dat de ambitie van Zuidplas hier concrete vorm in gaat aannemen in haalbare én creatieve stappen. Stappen die we elders al zien. Wethouder, zonder het eindplaatje van inclusief onderwijs al met elkaar vast te willen stellen, wat is de eerste concrete stap die Zuidplas hierin gaat zetten? Naast deze vraag nog een drietal aangrenzende vragen aan de wethouder: Bent u bereid om in de toekomst ook de trend en de prognoses van speciaal en speciaal basisonderwijs op te nemen in het IHP zodat dit meer houvast geeft aan de stappen die we zetten? De beantwoording van deze technische vraag gaf hierop geen duidelijk antwoord. Omdat kinderen buiten onze gemeente naar school gaan is het toch geen belemmering om deze gegevens in het IHP op te nemen? Tenminste trendgegevens van de afgelopen 4 jaar zouden houvast kunnen bieden. En wethouder, kan dan ook de toegankelijkheid van de scholen voor kinderen en ouders met een fysieke handicap in het vervolg duidelijker vermeld worden zodat we dit goed borgen? En als laatste bent u met ons van mening dat Zevenhuizen, een nieuw te starten school, de uitgelezen kans biedt om van meet af aan creatieve en moedige stappen te zetten naar inclusief onderwijs?

 

2. Samenwerking: Het IHP is gebaseerd om sommetjes en prognoses. Het is goed dat dit de richting aangeeft. De CU/SGP wil de uitkomst per project niet dichttimmeren met sommetjes in dit IHP maar in de realiteit per project streven naar maximale samenwerking om het meest eruit te halen. Dat zien we de wethouder op vele plekken nu al doen. Daarbij vinden we de multifunctionaliteit van de gebouwen belangrijk waarbij de bestemming van een gebouw, of het verschil tussen wettelijke eisen nooit in de weg mag staan. Het streven naar onderwijs en kinderopvang op 1 plek geeft ouders en kinderen ruimte voor rust doordat kinderen niet hoeven te verplaatsen en er bekende gezichten om een gezin heen staan. Ook de lokale samenwerking in de directe omgeving vinden we belangrijk zodat het onderwijs onderdeel is van de samenleving en een springplank biedt naar de arbeidsmarkt. En niet te vergeten de samenwerking tussen besturen om specifiek aanbod zoals technieklokalen en verbreding van het aanbod in het Voortgezet Onderwijs mogelijk te maken. 

 

3. Meerjarenperspectief: Voorzitter we kijken ook naar de toekomst en u weet dat we niet graag rekeningen naar de toekomst sturen. Daarom stippen we het in het coalitieprogramma genoemde punt van de duur van afschrijvingen nog maar eens aan. Tijdelijke lokalen krijgen in het IHP een afschrijvingstermijn van 10 en van 5 jaar. We hopen dat deze lokalen niet zo lang nodig zijn en vragen ons af wat er met deze lokalen gedaan wordt wanneer ze niet meer nodig zijn. Wij horen graag van de wethouder of huren, als dit mogelijk is in de nabije omgeving, niet een betere oplossing is? Voor de permanente bouw zitten we met onze termijnen ook aan de hoge kant. Omliggende gemeenten kiezen hier voor maximaal 40 jaar en bij renovatie daalt dit naar 20 jaar. We zien graag het punt van onze afschrijvingstermijnen spoedig opgepakt door het college.   

 


Vriendelijke groet, 
Dagmar Ambachtsheer
 
Raadslid ChristenUnie/SGP Zuidplas

« Terug