Bijdrage Omzetten woningbouw Esse Zoom Laag Nieuwerkerk

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtwoensdag 19 december 2018

Voorzitter,

Omzetten woningbouwprogramma Esse Zoom Laag, het is niet de eerste keer dat dit aan de orde is, ook in 2014 heeft de raad het programma moeten aanpassen.

En nu weer, oorzaak de terugtrekking van Vestia uit het sociale programma van 112 woningen Esse Zoom Laag.

Woonpartners en Dura Vermeer willen dit wel overnemen maar dan niet hetzelfde aantal sociale woningen, namelijk deel sociaal en deel middelhuur.

Wel is nu dichtgetimmerd dat alle te bouwen woningen huurwoningen zijn.

Vraag aan de wethouder:

Wat nu als de gemeente had vastgehouden aan de afspraak met Vestia, of te wel 112 sociale woningen? Wat had er dan gebeurd?

CUSGP vindt belangrijk dat er woningen gebouwd worden waar vraag naar is, dus woningen die bereikbaar zijn voor de lagere inkomens maar ook woningen voor het tussensegment, want juist dat soort woningen zorgt ervoor dat er beweging in de huurmarkt kom.

Met het huidige voorstel:

  • Gaat de bouw van woningen door en vindt er geen vertraging plaats.
  • Wordt geborgd dat de te bouwen woningen allemaal huurwoningen worden.
  • Wordt ook tegemoetgekomen aan de grote vraag naar middelhuurwoningen
  • En is er de toezegging voorrang te willen geven aan doorstromers uit de sociale huurwoningen

 Wat dat laatste punt betreft nog wel enkel vragen aan de wethouder:

Hoe is geborgd dat het overgrote deel van de te bouwen middelhuurwoningen terecht komen bij de scheefwoners in Zuidplas zodat de doorstroming bevorderd wordt?

Welke instrumenten heeft de wethouder om dat af te dwingen?

Tot slot heeft CUSGP heeft nog wel een oproep aan het college:

Ga met de woningcorporaties om tafel te zitten om te kijken hoe er meer beweging kan komen in de huurwoningmarkt. Dit zal ongetwijfeld al gebeuren maar wij zien mooie voorbeelden.

Een mooi voorbeeld hiervan vind je in Woudenberg. Waarin de corporatie 60-plussers de mogelijkheid bieden om tegen gunstige voorwaarden te verhuizen van een eengezins huurwoning naar een kleinere woning om maar beweging in deze markt te krijgen.

« Terug