Bijdrage PRO 2020

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtwoensdag 03 maart 2021

Voorzitter,

Voor ons ligt er kennisname het PRO 2020. Een overzicht van 70 particuliere of gemeentelijke projecten die lopen of gaan lopen binnen de gemeente Zuidplas. Dit document stelt ons in staat om een goed overzicht te krijgen hoe ambities vertaald worden in plannen. Natuurlijk roept dat vragen op bij onze fractie. Dat heeft u natuurlijk ook wel gezien aan onze hoeveelheid technische vragen. Dank voor de beantwoording, het heeft ons geholpen. En vooropgesteld voorzitter, CU/SGP is blij met dit overzicht. Een overzicht wat in het kort laat zien waar er in en aan de dorpen gebouwd wordt. En naast deze grondexploitaties welke wijken, wegen en straten worden gereconstrueerd en opgeknapt. CU/SGP vindt toegankelijkheid, biodiversiteit en kleurrijk groen belangrijke thema’s.

Daarnaast krijgen we inzicht in welke “lelijke pukkels” in onze dorpen worden aangepakt, de zg inbreilocaties. Daar staan er ook al een aantal van benoemd.

En hoe mooi het ook allemaal is, bij de inbreilocaties zien we nog kansen. Want hoeveel van deze mogelijke  inbreilocaties zijn er nog in de gemeente? Niet dat CU/SGP zomaar alles rücksichtlos vol wil bouwen, maar wel de lelijke plekken in onze dorpen aan wil pakken. En er is veel vraag naar seniorenwoningen, starterswoningen en zorgwoningen. Dus laten we daar nu gebruik van maken.

Mooi dat ook het afvalbrengstation erin staat. CU/SGP is voorstander van een dienstverlening in een nieuw vormgegeven afvalbrengstation. Waarvoor circulaire afvalstromen een belangrijke plaats is. Voorzitter, we kijken met belangstelling uit naar de voorstellen hiervoor. Kan het college ook aangeven wanneer wij de eerste voorstellen hiervoor tegemoet kunnen zien?

Voorzitter, er ligt een mooie PRO 2020 voor ons. We zien uit naar het volgende PRO bij de Zomernota en hopen dat daar nog meer mooie initiatieven in staan waar onze dorpen en inwoners goed mee zijn.

 

« Terug