Bijdrage APV

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtdonderdag 25 maart 2021

Voorzitter,

Voor ons ligt ter bespreking de gewijzigde APV. Het betreft hier een actualisatie van de APV. Maar er is meer, er gaan ook heel wat regels over naar de fysieke leefomgeving, waar we zojuist over gesproken hebben. De APV wordt dus ook een stukje dunner en dat betekent minder regels. En minder regels waar het kan is de CU/SGP voorstander van.

Voorzitter, als eerste dan het kalk en krijtverbod. CU/SGP juicht het toe dat dit verbod uit de APV gehaald wordt. Dat is toch niet meer van deze tijd. Kinderen, zeker in deze corona tijd moeten toch de ruimte krijgen om met stoepkrijt bezig te zijn. Er zijn nu wel belangrijkere zaken die thuishoren in de APV.

Een ander mooi voorbeeld van minder regels vinden we bij kleine evenementen. Deze zijn niet meer vergunningplichtig, maar enkel nog een meldingsplicht. Een buurtbarbeque kan zo zonder vergunning gehouden worden. Een straatfeest, mits het aan de regels voldoet van kleine evenementen, geldt enkel een meldingsplicht. Dit soort wijzigingen kunnen wij ons prima in vinden.

Actualisatie betekent niet zozeer minder regels, maar juist ook regels die er in onze tijd toe doen.  En in onze tijd hebben we weer andere regels nodig. Onze samenleving verandert en dan moet de APV mee veranderen. Denk bv aan het lachgasverbod wat is opgenomen in de APV. Lachgas gebruiken is niet zonder gevaar en na gebruik is de kans best groot dat er toch weinig meer te lachen valt. CU/SGP is daarom blij dat het verbod op lachgas in de APV is opgenomen.

En nog een ander voorbeeld, we zijn ook tevreden dat ondermijning een prominente plaats heeft gekregen in de APV. Een onveilig, onleefbaar en malafide ondernemersklimaat is een groot gevaar voor onze samenleving waar we ons tegen moeten wapenen. CU/SGP juicht het toe dat de burgemeester meer bevoegdheid krijgt om in te grijpen met een vergunningplicht, in straten, panden, gebieden of branches, om deze praktijken tegen te gaan.

Voorzitter, u begrijpt dat CU/SGP in kan stemmen met deze actualisatie van de APV.

« Terug