Berichten over Openbaar groen

  1. Koeien weiland
    Door op 20 oktober 2017

    Dierenwelzijnsnota als cadeautje

    De ChristenUnie/SGP-fractie vindt aandacht voor dierenwelzijn heel belangrijk. Als mensen zijn we met elkaar verantwoordelijk om goed met Gods schepping om te gaan. Dat geldt voor onze onderlinge omgang, maar ook voor de natuur en de dieren om ons heen. De vraag is wel hoe je dat in gemeentelijk beleid uitwerkt.

    Lees meer over "Dierenwelzijnsnota als cadeautje"