Geef duidelijkheid over ontsluiting Moerkapelle

_DSC4386
P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
Door Peter Molenaar op 1 maart 2018 om 11:45

Geef duidelijkheid over ontsluiting Moerkapelle

Op uitnodiging van het Comité Ontsluiting Moerkapelle zijn op donderdag avond 22 februari jl. (bijna) alle fracties in Zuidplas bijgepraat over de voortgang van de ontsluiting van Moerkapelle. De ChristenUnie/SGP heeft samen met PvdA/GroenLInks, VVD, SP en D66 vragen gesteld aan het college.

Volgens een informatienota een jaar geleden zou de gemeenteraad na de zomer van 2017 een debat kunnen voeren over de ontsluiting van Moerkapelle. Daarbij zou ze het rapport van onderzoeksbureau Arcadis kunnen gebruiken. Op dit moment is er echter nog steeds niets. Daarom ben ik samen met de andere genoemde partijen in de pen geklommen. We hebben de volgende vragen.

Eindrapport Arcadis 

  • Klopt het dat de eindrapportage van onderzoeksbureau Arcadis nog niet is afgerond?
  • Zo ja, wat is hiervan de reden? Wat is de huidige status van het onderzoek en wanneer verwacht u het eindrapport wel aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden? 

Vrachtwagen verbod Moerkapelse Zijde

Daarnaast hebben wij vernomen dat het aantal vrachtauto's wat weer gebruikt maakt van het deel van de Moerkapelse Zijde waar een vrachtwagenverbod is, toeneemt. Verder hebben wij begrepen dat er niet gehandhaafd wordt op dit verbod. Naar aanleiding hiervan hebben de bovengenoemde partijen de volgende vragen:

  • Is het college bekend met de toename van het aantal vrachtauto's op dat deel van de Moerkapelse Zijde waar een vrachtwagen verbod is?
  • Klopt het dat er (helemaal) niet gehandhaafd wordt op vrachtwagenverbod Moerkapelse Zijde? Zo ja, wat is de reden, bent u bereid om dit op te pakken en zo ja, per wanneer?

Verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde

Tot slot hebben bovenstaande partijen nog een aantal vragen over de Verkeersveiligheid van de MKP Zijde, deels naar aanleiding van het gesprek met het COM en deels naar aanleiding van eerder gestelde vragen zie kenmerk: U13.006437

  • Is de verbetering van de fiets oversteek nabij de Hollevoeterbrug op de Moerkapelse Zijde al uitgevoerd? Zo nee, wat is de reden dat dit nog niet is uitgevoerd en wanneer vindt dit wel plaats?
  • Zijn er de afgelopen 3 jaar, dus vanaf 2015 op de Moerkapelse Zijde en de Voorlaan snelheidsmetingen uitgevoerd, zoja hoeveel en wat zijn de uitkomsten hiervan?
  • Zo niet, kunt u aangeven waarom deze niet zijn uitgevoerd ondanks eerdere toezegging en bent u voornemens dit (alsnog) te doen?

De vragen zullen schriftelijk door het college beantwoord gaan worden.

Peter Molenaar, raadslid ChristenUnie/SGP Zuidplas

Deel dit bericht

Labels: ,