Schriftelijke vragen Stand van zaken rondom waterbusverbinding

Geschiedenis - Snelle Sluis.jpg
P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
Door Peter Molenaar op 23 februari 2019 om 19:58

Schriftelijke vragen Stand van zaken rondom waterbusverbinding

In oktober 2017 heeft de fractie ChristenUnie/SGP schriftelijke vragen gesteld over onderzoek waterbusverbinding met Rotterdam.

In de beantwoording op deze vragen wordt gesteld dat gezamenlijk wordt opgetrokken met Gouda en Capelle aan den IJssel en het onderzoek een onderdeel zal zijn naar de op te stellen regionale ov-visie die medio volgend jaar (dus medio 2018) gereed zal zijn.

In januari 2019 hebben een aantal fracties van de gemeente Gouda ook schriftelijke vragen gesteld over de waterbusverbinding. Uit de beantwoording van het college Gouda blijkt dat de kansen voor een waterbus verbinding tussen Gouda en Rotterdam zeer klein zijn. Het college van Gouda baseert zich hierbij op de uitkomsten van een onderzoek uitgevoerd door MuConsult in opdracht van de regio Drechtsteden, Gemeente Rotterdam, MRDH, Havenbedrijf Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland. Op basis van dit rapport gaat Gouda zich niet meer verder inzetten voor een waterbusverbinding met Rotterdam.

Naar aanleiding van dit alles heeft de fractie ChristenUnie/SGP de volgende vragen:

 Kunt u aangeven wat nu de precieze status is van het onderzoek naar de haalbaarheid van een waterbusverbinding met Rotterdam?

  1. Wat is het standpunt van het college Zuidplas op de waterbusverbinding tussen Gouda en Rotterdam?
  2. Kunnen wij het rapport van MUConsult als raad ontvangen?

 Wijze van beantwoording:

 Schriftelijk

 Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie/SGP

Deel dit bericht