Schriftelijke vragen aanleg Verlengde Molengangpad over Rottedijk Moerkapelle

rottedijk.JPG
P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
Door Peter Molenaar op 12 oktober 2020 om 15:36

Schriftelijke vragen aanleg Verlengde Molengangpad over Rottedijk Moerkapelle

Aanleg Verlengde Molengangpad over Rottedijk Moerkapelle

Inleiding:

Afgelopen week heeft onze fractie gesprekken gevoerd met omwonenden aan de Rottedijk in Moerkapelle. In deze gesprekken hebben zij hun zorgen geuit over de aanleg van de Verlengde Molengangpad over de Rottedijk. Het Recreatieschap Rottemeren heeft plannen om een fietspad te realiseren over de Rottedijk.  Dit fietspad sluit aan op het Bentwoud aan de noordkant van Moerkapelle. Met de bewoners is in 2017 gesproken over de “westelijke variant”, die langs de Rotte aan de kant van Lansingerland loopt. Door het vorige college van Zuidplas is in 2016 aangegeven dat de “oostelijke variant”, dus over de Rottedijk zelf aan de kant van Moerkapelle, niet gerealiseerd kon worden omdat dit vanwege het verkeer te onveilig is. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en heeft het Recreatieschap Rottemeren aan de omwonenden gemeld dat zij als voorkeurstracé toch voor de oostelijke variant aan de kant van Moerkapelle, hebben gekozen.

Dit brengt onze fractie op onderstaande vragen:

  1. Is het college op de hoogte dat de oostelijke variant het nieuwe voorkeurstracé van het Recreatieschap is geworden?
  2. Wat is het voorkeurstracé van het college?
  3. Wat is er gedaan en wordt er gedaan aan participatie?
  4. Welke besluiten zijn er in Zuidplas door zowel college als raad inmiddels al genomen over dit fietspad?
  5. Moet er voor uiteindelijke realisatie van dit fietspad een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen?
  6. Bent u bereid in een informatie nota het hele proces (verleden en heden) rond de aanleg van dit fietspad toe te lichten, kunnen wij deze ontvangen voor verdere besluitvorming over dit fietspad en zo ja, wanneer kunnen we deze info nota tegemoetzien?

Wijze van beantwoording:

Schriftelijk

Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie/SGP

Deel dit bericht