College Zuidplas haalt haar doelstelling duurzaamheid niet

Zonnepanelen installatie.jpg
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 22 september 2017 om 12:00

College Zuidplas haalt haar doelstelling duurzaamheid niet

Het huidige college ligt niet op koers wat betreft duurzaamheid. Het is nagenoeg onmogelijk dat dit college de duurzaamheidsdoelstellingen gaat halen. Die conclusie trok raadslid Peter Molenaar tijdens de raadsvergadering van 19 september.

"Voorzitter, dat is allemaal geen mooi verhaal." Die woorden geven uitstekend weer wat de ChristenUnie/SGP-fractie vindt van het huidige duurzaamheidsbeleid. Molenaar: "Wij constateren dat dit college zeker niet op koers ligt wat betreft haar eigen gestelde ambitie en de ChristenUnie/SGP ziet dat ook dit laatste half jaar niet gebeuren."

Terwijl er wat Molenaar genoeg kansen liggen. "Ga eens in gesprek met de gemeenten die wel in de top qua duurzaamheid staan, hoe hebben zij dat gedaan? We hoeven niet het wiel voor een tweede keer uit te vinden." Al eerder voerde het ChristenUnie/SGP-raadslid een pleidooi om het vele laaghangende fruit op het gebied van duurzaamheid te plukken.

Energievisie en dierenwelzijn

Molenaar zat tijdens de raadsvergadering nog wel met twee prangende vragen.

Als eerste: "Rest ons nog de vraag wat we dit laatste half jaar voor de verkiezingen nog van dit College mogen verwachten? Op strategisch niveau geeft u aan dat het goed is om een energievisie op te stellen. Dit kan zeker geen kwaad. Dit lijkt ons in dit stadium echter meer een taak van een volgend college. Waarom is die visie niet eerder opgesteld?"

En tot slot had hij nog een vraag over dierenwelzijn. "Ik las in het coalitieakkoord dat dierenwelzijn een onderdeel is van de duurzaamheidsportefeuille. Ik zie in deze infonota niets terug over het onderwerp dieren. Sterker nog, ik kan me over dit onderwerp in deze collegeperiode helemaal niets van herinneren. Kunt u aangeven wat het college concreet heeft gedaan met dierenwelzijn in het kader van duurzaamheid?"

Treurnis

De fractie van PvdA/GroenLinks diende aan het einde van de avond een motie van treurnis in. Reden: het college zou de gemeenteraad "feitelijke onjuiste gegevens hebben verstrekt" omdat ze beweert dat de komst van negen windmolens geen invloed zou hebben op de gemeentelijke duurzaamheidsindex. Die motie steunde de ChristenUnie/SGP-fractie niet. Molenaar: "Hoewel ook wij vraagtekens hebben bij deze uitleg vinden we de motie van treurnis hiervoor een te zwaar middel om deze te steunen."

Deel dit bericht

Labels: