De kracht van Zuidplas zit hem in het dorpse

Bidboek Zuidplaspolder
P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
Door Peter Molenaar op 21 december 2017 om 09:00

De kracht van Zuidplas zit hem in het dorpse

Op 19 december nam de gemeenteraad van Zuidplas een besluit over de veel besproken woningbouw. Wat was het besluit van de gemeenteraad? En wat was de inbreng van de ChristenUnie/SGP? Raadslid Peter Molenaar legt het uit in zijn blog.

“Hoe ziet de gemeente Zuidplas er over 20 jaar uit?” Met die vraag begon ik mijn bijdrage aan de discussie over woningbouw in de raadsvergadering van 19 december. Als ChristenUnie/SGP hebben we vier randvoorwaarden opgesteld die voor ons van essentieel belang zijn.

  1. Het dorps en landelijke karakter van de gemeente moet overeind blijven.
  2. Het mobiliteitsvraagstuk wordt van meet af aan meegenomen: eerst bewegen, dan bouwen.
  3. Het besluit dat we nemen moet financieel verantwoord zijn.
  4. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor onze inwoners en bedrijven

In het debat tijdens de raadsvergadering bleken er best wat verschillen te zijn tussen de partijen. Ons idee was dat we als eerste aanbod aan de Provincie uit moeten gaan van 7000 woningen uit een eerder vastgesteld startpakket. Maar dat kon nog niet op zoveel enthousiasme rekenen. Onze gedachte hierachter was: wij vinden dat de Provincie de vragende partij moet worden. Dit staat sterker en maakt de onderhandelingspositie van de gemeente beter. De opvatting van de andere partijen was echter dat je hiermee toch de regie te veel bij de Provincie legt.

Daarom hebben we even de koppen bij elkaar gestoken. Om met elkaar verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente. Let wel: in lijn met eerdere besluitvorming, daarbij duidelijkheid biedend aan onze inwoners en ondernemers, maar dit alles wel in een dorps en landelijk karakter. We kwamen eruit. De startomvang tot het jaar 2030 is nu vastgesteld op maximaal 9000 woningen. Voor een deel worden die aan de bestaande dorpen vast gebouwd. Voor een deel worden die in het middengebied gerealiseerd, tussen de bestaande dorpen.

Na afloop vroeg iemand mij: “Is dat nu nodig, zo’n vijfde dorp in het middengebied?” Feit is dat dit al een besluit is uit een ver verleden (2006). Het is ook nodig. Want als er te veel woningen aan de bestaande dorpen worden gebouwd, zitten de dorpen straks tegen elkaar aan. Dat is niet waar wij naar toe willen. Wij willen de dorpse karakters van elk dorp behouden. Daarom is het niet reëel om helemaal geen woningen te bouwen in het middengebied.

De kracht van Zuidplas zit hem in het dorpse, het landelijke karakter, middenin de Randstad. En dat willen wij in stand houden. Het besluit dat de gemeenteraad dinsdagavond daarover heeft genomen, staat daarvoor in.

Peter Molenaar

P.S. Nog vragen? Mail me gerust op p.molenaar@zuidplas.nl.

Deel dit bericht

Labels: ,