ChristenUnie/SGP Zuidplas: “Er is nu actie nodig bij de ‘oude’ schoollocaties in Moerkapelle!”

rehoboth.JPG
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 31 augustus 2022 om 13:31

ChristenUnie/SGP Zuidplas: “Er is nu actie nodig bij de ‘oude’ schoollocaties in Moerkapelle!”

De fractie van ChristenUnie/SGP heeft wederom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de ‘oude’ schoollocaties in Moerkapelle. Al diverse keren heeft de fractie ChristenUnie/SGP aandacht gevraagd voor een snelle ontwikkeling van de oude schoollocaties in Moerkapelle.

Raadslid Peter Molenaar: “Het is moeilijk uit te leggen als nieuwbouw op deze locatie weer vertraging oploopt. In 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een nieuwe brede school in de nieuwbouw wijk de Jonge Veenen te Moerkapelle. Voorjaar 2019 is de Rehoboth school en de Keijzerschool verhuisd naar deze nieuwe school. We weten dus al heel lang dat de school leeg komt te staan, er kunnen zo mooie woningen worden gerealiseerd voor onze ouderen of jongeren!”

De ChristenUnie/SGP-fractie heeft vernomen dat dat de ontwikkeling van de oude Rehoboth locatie inmiddels niet meer in de meerjarenplanning van Woonpartners staat. Dat zou kunnen wijzen op nog meer vertraging van het project. Naar aanleiding hiervan heeft ChristenUnie/SGP de volgende vragen:

  1. Klopt het dat Woonpartners de nieuwbouw op de oude Rehoboth locatie in Moerkapelle niet meer in haar meerjarenplanning heeft opgenomen?
  2. Zo ja wat is hier de reden van?
  3. Welke gevolgen heeft dit voor de planning? Wanneer verwacht u woningen op deze locatie?
  4. Heeft dit alles ook nog gevolgen voor de ontwikkeling van de woningbouw op de Keijzerschool te Moerkapelle? Zo ja welke? Zo niet, wanneer verwacht u woningen op deze locatie?

Molenaar: “We willen vaart maken met woningbouw voor ouderen en jongeren. Zeker op de ‘oude’ schoollocaties in Moerkapelle. De boel is al aan het verpauperen. Er is nu actie nodig van het college en Woonpartners bij de ‘oude’ schoollocaties in Moerkapelle!”

Bijlagen