ChristenUnie/SGP: Ga aan de slag voor onze ouderen

website_banner_zorg.png
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 7 oktober 2022 om 22:02

ChristenUnie/SGP: Ga aan de slag voor onze ouderen

Het is vandaag Nationale Ouderendag. Dit jaar besteedt het Nationaal Ouderfonds vooral aandacht aan mobiliteit en eenzaamheid; ook voor ChristenUnie/SGP Zuidplas belangrijke thema’s als het om ouderen gaat! Maar wij kijken graag breder. 

In Zuidplas is op dit moment een kleine 20% van de bewoners 65 jaar of ouder. Door de dubbele vergrijzing neemt deze groep in omvang – en aandeel van de totale bevolking – de komende jaren verder toe. Dit leidt er onder andere toe dat we steeds meer te maken krijgen met een groter aantal mensen met dementie. En als dan landelijk de inzet gekozen is om een ieder zo lang mogelijk thuis te laten wonen, wordt wel duidelijk dat we hier als gemeente ook aandacht voor moeten hebben en houden. En denk daarbij niet alleen aan de gezondheid en het welzijn van onze ouderen, maar ook aan de vele mantelzorgers en vrijwilligers die hen omringen.
In de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober werd het collegeprogramma voor de komende jaren besproken. In het programma zijn de doelen en ambities uitgewerkt. Tot verrassing van ChristenUnie/SGP zijn de ouderen in het collegeprogramma niet specifiek als doelgroep benoemd. Maar de gemeente Zuidplas doet al wel veel voor ouderen en heeft hier ook verschillende beleids- en actieplannen voor opgesteld. Om een goed inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken en de voorgenomen plannen, hebben wij met een motie – die steun kreeg van de hele gemeenteraad – het verzoek gedaan om ons hierover te informeren. Zodat we daarna doelgericht verder met elkaar aan de slag kunnen gaan. En de ouderen en hun directe omgeving ook in de toekomst de aandacht geven die zij verdienen!