Opinieartikel: De ontsluiting Moerkapelle, de geschiedenis herhaalt zich….

mkp_infra.png
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 6 januari 2023 om 19:10

Opinieartikel: De ontsluiting Moerkapelle, de geschiedenis herhaalt zich….

In al onze mooie dorpen van Zuidplas wordt qua woningbouw behoorlijk aan de weg getimmerd en ook de weg zelf is daarbij niet onbelangrijk. In elk dorp worden huizen gebouwd, noodzakelijk voor de landelijke woningnood.

Maar zeker ook voor de plaatselijke woningnood, ook de inwoners van Zuidplas hebben dringend behoefte aan woningen voor starters, gezinnen en ouderen. Die woningbouw maakt ook aandacht voor leefbaarheid, want door de woninggroei, groeien ook de voorzieningen. Denk daarbij aan groei van scholen, het verenigingsleven, sportvoorzieningen, kerken en ook winkels.

Eén onderwerp wordt hierboven niet genoemd, namelijk infrastructuur. Voor een goede doorstroming en ontsluiting is het beter om eerst een weg aan te leggen en daarna de woningen te bouwen, maar die weg moet wel ergens van betaald worden…..

In de laatste raadsvergadering van december 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Moerkapelle Oost fase 4 vastgesteld. Een relatief klein bestemmingsplan voor het realiseren van een sportveld en een nieuwe (tijdelijke) school met appartementen.

Eén van de onderwerpen die ook bij de behandeling van dit plan nadrukkelijk weer aan de orde kwam, is de ontsluiting van Moerkapelle inclusief de nieuwbouwwijk Moerkapelle Oost. De raad heeft met een motie aan het college de volgende opdracht gegeven:

“De ontsluiting van Moerkapelle integraal te betrekken bij het gebiedspaspoort Moerkapelle wat medio 2023 naar de raad komt, bijvoorbeeld door het doortrekken van de N457 of door het (deels) doortrekken van de Koningsspil, zodat Moerkapelle ondanks de forse uitbreiding van het aantal inwoners en verkeersbewegingen, bereikbaar blijft, ook bij eventuele calamiteiten.”

Ik mag mij inmiddels één van de nestors van de gemeenteraad Zuidplas noemen. De ontsluiting van Moerkapelle heeft al eerder op de politieke agenda gestaan, ik heb daar actieve herinneringen aan die ik graag met u wil delen, omdat ze juist nu relevant zijn. Ik neem u mee terug in de tijd…

In 2015 heeft het toenmalige college een Verkeers Circulatie Plan Moerkapelle opgesteld (VCP)

De aanleiding voor dit plan was nog wat verder terug in de tijd, namelijk het niet doorgaan van diverse bestemmingsplannen voor grootschalige woningbouw in Zuidplas. Ja ja, vanaf 2004 spreekt men al over woningbouw in de Zuidplaspolder. Een onderdeel van die grote woningbouwplannen was een parallelweg langs de A12 de zogenaamde Veilingweg of Rottelaan. Door het niet doorgaan van deze bouwplannen toentertijd is na veel gesteggel ook de aanleg van deze Rottelaan gesneuveld.

Daarnaast is ook een toenmalige A12 afrit nabij het Noordeinde gesloten.

Kortom, toen genoeg redenen om aan de slag te gaan met een verkeerscirculatieplan Moerkapelle, wetende dat er ook een 800 woningen gebouwd zouden worden in Moerkapelle.

De uitkomst van het VCP was dat er grote behoefte was bij inwoners voor een extra ontsluiting van Moerkapelle. Gedacht werd aan, of een route langs de A12, dus de eerder geschrapte Rottelaan, of een route dwars door de polders, uiteindelijk beide aansluitend op de Hoefweg.

CU/SGP heeft in de gemeenteraad dit verkeerscirculatieplan op de agenda gezet. We wilden dit bespreken, omdat een goede ontsluiting van Moerkapelle belangrijk was en ook urgenter zou worden. Wij hebben toen een motie ingediend voor een derde variant namelijk een weg  Moerkapelle Oost richting Waddinxveen, die aansluit op de Bentwoudlaan.

Deze aangenomen motie is door het college verder uitgewerkt en ook in regionaal verband nader onderzocht in het regionale verkeer en vervoerplan (RVVP). (klik hier en hier)

Conclusie van het college was toen dat een nieuwe weg helemaal niet noodzakelijk is, ondanks de uitkomst van het VCP. Er is dus geen keuze gemaakt voor één van de drie varianten op dat moment. “Op de middellange tot lange termijn zal dit nader bekeken moeten worden”. We praten dan over 2018, inmiddels zijn we 5 jaar verder….

(klik hier en hier)

Zoals eerder genoemd, het huidige college heeft de opdracht gekregen om bij het gebiedspaspoort Moerkapelle de ontsluiting van Moerkapelle weer ter hand te nemen. CU/SGP had in 2015 oog voor de ontsluiting van Moerkapelle en heeft dat nu nog steeds.

Een nieuwe weg aanleggen kost veel geld, er moet dan ook geen discussie zijn over nut en noodzaak van deze weg.

De geschiedenis herhaalt zich, hopelijk nu met een andere uitkomst dan in 2018…..

 

Peter Molenaar                raadslid ChristenUnie/SGP Zuidplas