Actueel - pagina 3

 1. Geschiedenis - Snelle Sluis.jpg
  P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
  Door Peter Molenaar op 23 februari 2019

  Schriftelijke vragen Stand van zaken rondom waterbusverbinding

  In oktober 2017 heeft de fractie ChristenUnie/SGP schriftelijke vragen gesteld over onderzoek waterbusverbinding met Rotterdam.

  In de beantwoording op deze vragen wordt gesteld dat gezamenlijk wordt opgetrokken met Gouda en Capelle aan den IJssel en het onderzoek een onderdeel zal zijn naar de op te stellen regionale ov-visie die medio volgend jaar (dus medio 2018) gereed zal zijn.

  Lees verder
 2. 2130002.JPG
  logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 16 februari 2019

  ChristenUnie/SGP Zuidplas duikt onder

  Nieuwerkerk aan den IJssel – Op uitnodiging van duikvereniging Potvis dook de fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas op woensdag 13 februari kopje onder in het Polderbad in Nieuwerkerk aan den IJssel.

  Lees verder
 3. Ruimte voor rust
  P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
  Door Peter Molenaar op 12 februari 2019

  Stand van zaken warmterotonde Zuid Holland.

  Er zijn serieuze plannen voor de aanleg van een warmterotonde in Zuid Holland. De warmterotonde is een infrastructuur in Zuid Holland voor het vervoer van restwarmte, aardwarmte en andere nieuwe bronnen. In december 2018 is er een principe akkoord getekend tussen Rotterdam en de Provincie Zuid Holland over de voorgenomen verdere ontwikkeling van een open warmtetransportnet in Zuid Holland. 

  Lees verder
 4. Geschiedenis - Snelle Sluis.jpg
  logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 28 januari 2019

  Schriftelijke vragen Koerswijziging Omroep Zuidplas

  Geacht College,

  De fractie van ChristenUnie/SGP heeft kennis genomen van het voorgenomen besluit van Omroep Zuidplas om op korte termijn een nieuwe koers in te zetten. Dit moet er toe leiden dat o.a. alle religieuze programma’s zullen worden aangepast en heeft er reeds toe geleid dat zowel de voorzitter van de omroep als een lid van de redactieraad (vertegenwoordiger kerken) hun functie hebben neergelegd.

  https://omroepzuidplas.nl/artikel/2019/01/25/koerswijziging-omroep-zuidplas

  Ons bereikt tevens het signaal dat hiermee de best beluisterde programma’s van de omroep zullen worden geschrapt en dat de vele vrijwilligers die deze programma’s verzorgen evenmin bij de koerswijziging van de omroep zijn betrokken en nu gedesillusioneerd afhaken.

  Lees verder
 5. Mk Dorpscentrum.jpg
  logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 11 januari 2019

  Schriftelijke vragen Herontwikkeling huidige schoollocaties Moerkapelle

  Een jaar geleden heeft onze fractie vragen gesteld met betrekking tot de schoollocaties in Moerkapelle. Over ruim een maand zullen beide scholen verhuisd zijn naar de nieuwe locatie. De CU/SGP ziet graag een snelle herontwikkeling op beide vrijkomende schoollocaties. Om verpaupering tegen te gaan en omdat de markt goed is. Onze gedachten gaan op de beoogde locaties uit naar woningbouw voor ouderen en jongeren. Wij zijn benieuwd naar de voortgang van dit proces en hebben daarbij de volgende vragen:

  Lees verder
 6. logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 3 januari 2019

  Nieuwjaar 2019

  De jaarwisseling in Moerkapelle

  Beste mensen,

  De jaarwisseling 2018/2019 zullen we in Moerkapelle niet snel vergeten. Het liep anders dan we de afgelopen jaren gewend waren en waarin wij ons prima konden vinden. Bij het vreugdevuur op het kruispunt Akkerweg en Herenweg kwam het dit jaar helaas tot de inzet van brandweer en ME. Je vraagt je af of we na 9 rustige jaren niet weer terug bij af zijn. Hoe kon dit nu gebeuren?

  Lees verder
 7. Ondernemersprijs Van Blitterswijk.JPG
  logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 4 december 2018

  ChristenUnie/SGP Zuidplas feliciteert Van Blitterswijk Eco-mobiliteit met de nominatie van de ‘Onderneming van het Jaar’

  ChristenUnie/SGP Zuidplas feliciteert Van Blitterswijk Eco-mobiliteit met de nominatie van de ‘Onderneming van het Jaar’

  Lees verder
 8. dagvandeondernemer1.JPG
  logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 16 november 2018

  Dag van de Ondernemer

  Vandaag op de dag van de ondernemer wil CUSGP alle ondernemers in Zuidplas bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen. We wensen de ondernemers een mooie toekomst in Zuidplas en zullen ons daarvoor blijven inzetten. Met onze ondernemers bouwen wij door aan onze mooie gemeente Zuidplas.

  Lees verder
 9. Ruimte voor rust
  logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 22 oktober 2018

  Schriftelijke vragen Capaciteitsprobleem netbeheerder

  “In de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder heeft het net van Liander onvoldoende capaciteit om nieuwe aanvragen voor aanvullend transportvermogen te kunnen accepteren. Dit wordt ook wel aangeduid als congestie.” Dit is een zin van de website van Liander.

  Lees verder
 10. Iedereen doet mee
  logoCUSGP.jpg
  Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 11 september 2018

  Zonnepaneel mag niet leiden tot hogere WOZ-waarde

  Via deze weg stelt de fractie ChristenUnie/SGP Zuidplas u op te hoogte van de vragen die gesteld zijn naar aanleiding van berichtgeving over een eerdere uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De ChristenUnie/SGP Zuidplas fractie wil duidelijkheid over de manier waarop in de gemeente Zuidplas bij de WOZ-taxatie omgegaan wordt met investeringen in duurzaamheid door huiseigenaren.

  Lees verder